07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Ústí nad Labem, kostel apoštola Pavla

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:00 - 20:30 Otevřeno, možnost návštěvy
16:00 - 16:05
Otevření kostela, úvodní slovo, přivítání
Zahájení Noci kostelů - přivítání a úvodní slova představitelů církví o Noci kostelů
16:05 - 16:40
Program pro děti a rodiny
Aktivity pro děti a rodiny
16:40 - 17:00
Soutěž v rámci Noci kostelů
Prezentace soutěže v rámci Noci kostelů, malování a jiné aktivity
17:00 - 18:00
Hudební vystoupení dětí a studentů ZUŠ Evy Randové
hudební vystoupení dětí a studentů ZUŠ Evy Randové
18:00 - 19:00
Individuální prohlídka kostela - možnost posezení v lavicích, meditace, krátkých osobních rozhovorů
individuální prohlídka kostela - možnost posezení v lavicích, meditace, krátkých osobních rozhovorů možná zazní i varhany...
19:00 - 19:30
Přednáška o kostele apoštola Pavla - historie a jeho zajímavosti
Přednáška o kostele apoštola Pavla - historie a jeho zajímavosti - Mgr. Martin Zubík, PhD.
19:30 - 20:00
Komentovaná prohlídka kostela
komentovaná prohlídka po kostele
20:00 - 20:30
Ekumenická modlitební pobožnost při svíčkách a písních z Taizé
Ekumenická modlitební pobožnost při svíčkách a písních z Taizé
20:30 - 20:30
Dveře kostela se zavírají ... ukončení Noci kostelů
Dveře kostela se zavírají ... ukončení Noci kostelů - rozloučení se s účastníky

Informace o kostele

WWW: http://www.ccsh-usti.cz

Adresa kostela: Horova 12, 400 01 Ústí nad Labem

GPS: 50°39'44.852"N, 14°2'11.356"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ing. Mgr. Henrieta Neprašová

Návaznost na dopravu:

Kostel leží v centru města v Horově ulici 12, od Hlavního nádraží se dá během 5ti minut dojít přes Mírové náměstí pěšky.

Kostel apoštola Pavla spoluvlastní a spravují v současné době dvě církve společně. Jsou to Českobratrská církev evangelická a Církev československá husitská.

 

Původně kostel německé evangelické církve postavený  v Ústí nad Labem. Generální ředitel Spolku pro chemickou a hutní výrobu Max Schaffner daroval pozemek a financemi ke stavbě evangelického kostela přispěli především pánové Carl Ludwig a Otto Wolfrum, Paul Siegfried a Friedrich Wilhelm Bornemann. Stavbu kostela podpořil také Spolek Gustava Adolfa a v září 1902 se vypsala soutěž pro architekty. Zvítězil lipský architekt Julius Zeissig a stavěl stavitel Alwin Köhler.

Základní kámen byl položen 28. září roku 1904 a stavba byla dokončena roku 1906. Náklady stavby: 150.000,- tehdejších korun.

Kostel apoštola Pavla je jednoduchou románskou stavbou s polokruhovou apsidou v závěru a 40 metrovou věží. Fasáda je z režného cihlového zdiva a okna jsou půlkruhově zaklenutá.

Nad portálem se nachází trojúhelný fronton s obloučkovým vlysem a latinským křížkem a nad ním ztrojené novorománské okno.

Klenba lodi byly zhotovena z betonových prefabrikátů. Nad vchodem a bocích stěn je umístěna kruchta ze dřeva.

Původně na ní byly citáty z bible, které žel byly po 2. sv. válce nahrazeny zlacenými kříži.

Na kruchtě se nachází varhany z dálny budyšínské firmy Herrmanna Euleho. Jde o pneumatický kuželový nástroj o dvou manuálech.

Oltář, který byl  krásně zdobený, doznal také velké změny. Původně zůstal jednoduchý oltář posunutý tak, aby se sloužilo k lidem čelem, zůstala soch Krista v nadživotní velikosti. Materiál je bílý mramor u oltáře a u sochy žehnajícího Krista je to kararský mramor.

Kostel díky výbuchu bomby 17. dubna roku 1945 přišel i o veškerá původní okna. Okna bvyla původně zdobena výjevy ze života Krista. Také v apsidě se nacházela tři okna a dvě krajní znázorňovala apoštoly Petra a Pavla. Prostřední zdobily ornamenty.  Dnes je prostor oken zazděn.

Kostel byl plně elektrifikován a topilo se parním topením.

Poválečné poměry na základě rozhodnutí Zemského národního výboru v Praze rozhodly o tom, že kostel má být převzat církvemi, které jsou so po konfesní stránce nejbližší.

Dohodu o spoluvlastnictví spolu uzavřeli Církev československá husitská a Církev českobratrská evangelická.

Tento stav trvá do dnes.

Současní faráři: za CČSH Mgr. Ing. Henrieta Neprašová a za CČE Mgr. Tomáš Jun.

BOHOSLUŽBY  NÁBOŽENSKÉ OBCE CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V KOSTELE  APOŠTOLA PAVLA:

Každou neděli od 15,00 hodin v letních měsících; v zimním období se bohoslužby přesouvají do farního domu do modlitebny v Horově ulici 12 také každou neděli od 15:00 hodin.

BOHOSLUŽBY CÍRKVE ČESKOBRATRSKÉ EVANGELICKÉ V KOSTELE APOŠTOLA PAVLA:

Každou neděli od 9:30 hodin v letních měsících; v zimních měsících se přesouvají bohoslužby do modlitebny farního úřadu, do Dvořákovy ulice č.p. 6.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube