07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Těchonín, kostel sv. Markéty, panny a mučednice

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://farnostnekor.cz

GPS: 50°3'51.9911999999988"N, 16°37'5.85900000012192"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Anna Břinčilová

Těchonín je malá podhorská farnost, která byla ustanovena 5. května 1857. K farnosti ještě patří obec Celné s kaplí Jana Nepomuckého a obec Vlčkovice s kostelíkem Panny Marie. Nynější kostel nechal na své náklady postavit říšský hrabě Carl Franz Collowrat Liebsteinský, pán z Kyšperka (nyní Letohrad), který má v erbu jednoduchého orla s korunkou. Tento jeho erb je i nad hlavním vchodem kostela. Kostel byl vysvěcen v r. 1704 a je zasvěcen svaté Markétě, panně a mučednici. Tento kostel, ale není první, asi od 15. století zde byl kostel dřevěný, který byl před stavbou nynějšího kostela zbourán. Velkou zásluhu na stavbě dřevěného kostela prý měla paní Markéta, manželka majitele sklářské huti v Těchoníně. Tato žena byla velmi zbožná a dobrá žena a velice pomáhala zdejším lidem. Její ostatky jsou údajně pohřbeny v prebystáři zdejšího kostela. Do roku 1898 byl kolem kostela hřbitov. Dne 13.října 1898 byl vysvěcen hřbitov nový nad farou. Kolem roku 1830 nechal František Balcar, rodák z Těchonína, který bydlel ve Voticích v Čechách, na památku rodné obci zhotovit u pražského umělce oba postranní oltáře - Zmrtvýchvstalého Krista a Matky Boží. Tento umělec je sám v kostele postavil. V r. 1862 odkázal v závěti pan Barnet peníze na nový oltářní obraz. Práce byla zadána malíři Josefu Vorlíčkovi z Jablonného. Obraz, na kterém je sv. Markéta jak drtí hlavu draka, byl namalován podle původního. V červnu 1894 navštívil obec poprvé světící biskup z Hradce Králové, aby zde udělit svátost biřmování. Rok 1904 byl pro farnost velmi významný, slavilo se 200 let kostela. Z tohoto důvodu se kostel uvnitř i zvenčí renovoval. Interiér kostela velice pěkně vymaloval malíř Otmar z Ústí nad Orlicí. Ve válečných letech 1914-18 byly z věže sundány a odvezeny všechny tři zvony k roztavení. 3. března 1915 to byl zvon sv. Jan Nepomuk z r. 1731, vážící 143 kg, 9. listopadu 1915 byl sundán druhý zvon, z r. 1858, vážící 304 kg (průměr 70 cm, 88 cm vysoký) a nakonec 21. září 1917 i umíráček z r. 1803, vážící 17 kg. 12. července 1925 byly vysvěceny tři zvony nové, z nichž dva byly rovněž ve druhé světové válce odvezeny. V r. 1958 odchodem P. Emanuela Kuchaře, pro nedostatek kněží, končí v Těchoníně duchovní správa. Farnost Těchonín je přidělena k farnosti Nekoř, odkud ji obětavě spravují kněží z Nekoře. V letech 1978 - 79 za P. Karla Výprachtického je provedena rozsáhlá oprava kostela. Za obětavé pomoci místních i okolních farníků se dává nová elektroinstalace, interiér kostela je vymalován a upraven, je provedena výměna oken v prebystáři, kostel dostává novou fasádu a věžní hodiny. V letech 2001 - 2004 prochází kostel sv. Markéty generální opravou, která byla umožněna díky štědrosti obyvatel obce a okolí, obecního úřadu a výrazným přispěním bývalých německých rodáků z obce Těchonín.

Během pouti v roce 2004 oslavil kostel 300 let. Při těchto oslavách byl i vysvěcen nový zvon "Svatý Václav" na památku Václava Dostálka, který zde dlouhá léta působil jako kostelník.

Farnost Těchonín byla sloučena do farnosti Nekoř 1. ledna 2009 (dekretem N. E. 2523/2008 ze dne 22. prosince 2008)

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube