07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Brumovice, kostel sv. Antonína Paduánského

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 17:10
Zahájení zvoněním
Noc kostelů zájíme zvoněním našimy zvony po dobu 10minut
17:00 - 22:00
Výstava oděvů pro Jezulátko
Budou vystaveny všechny oděvy Jezulátka.
18:00 - 18:30
Mše svatá se zpěvem dětského sboru Beatus z Brumovic
Mše svatá: za Josefa Lupače, manželku a celou živou a zemřelou rodinu.
18:30 - 19:00
Zpívání dětského sboru Beatus z Brumovic
18:30 - 22:00
Soutěž pro děti
18:30 - 22:00
Výstava liturgických předmětů
18:45 - 21:00
Prohlídka věže
Při prohlídce uvidíte hodinový stroj a naše zvony.
18:45 - 22:00
Výstava starých ornátů
Vystaveny budou staré ornáty
18:45 - 22:00
Výstava liturgického oblečení
Vystaveny bude liturgické oblečení kněze a ministrantů.
19:00 - 19:05
“Dvořák 120”
22:00 - 22:05
Zakončení
Modlitba za mír na celém světě.

Celovečerní program:

Občerstvení

Informace o kostele

WWW: http://farnostbrumovice.cz

GPS: 48°57'48.96"N, 16°53'41.64"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Tomáš Vodák

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 18.10.2023)

Ne
8:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Út
17:00 zimní čas, každý týden
18:00 letní čas, každý týden
16:00 zimní čas, každý týden
18:00 letní čas, každý týden

Kostel svatého Antonína Paduánského je římskokatolický chrám v obci Brumovice v okrese Břeclav. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Kostel s farou je v obci výslovně připomínán k roku 1478. Není jisté, zda byl v té době katolický, ale protože obvykle poddaní následovali ve víře svou vrchnost, lze předpokládat. Až Jan z Lipé, jenž se ujal vlády nad panstvím v roce 1541, se přidal k bratrské církvi. V průběhu 16. století se v Brumovicích usadili příslušníci jednoty bratrské a Čeněk z Lipé jim daroval místo pod kostelem ke zřízení sboru, vysvěceného v roce 1581. Po bělohorské bitvě došlo v zemi k rekatolizaci, v Brumovicích však neměli vlastního katolického kněze, kostel v roce 1637 vyhořel, a tak byli přifařeni ke Kobylí.

Marie Antonie z Lichtenštejna zde nechala roku 1716 vystavět kapli sv. Antonína Paduánského, jež byla v roce 1784 zvětšena na kostel. Za úprav roku 1798 byla původně plochostropá loď zaklenuta, v letech 1901 až 1903 byla loď zvětšena o novobarokní vstupní útvar s věží, současně bylo upraveno členění fasád, přestavěna sakristie s oratoří a vestavěna hudební kruchta.

Jedná se o jednolodní stavbu s odsazeným kněžištěm čtvercového půdorysu, k jehož jižní zdi přiléhá čtyřboká sakristie. Fasády člení vpadlé výplně, v nichž jsou prolomena okna s půlkruhovým záklenkem. Vstup do kostela je křížově zaklenutým podvěžím. Sakristie a oratoř jsou plochostropé. zařízení je jednotné historicky romantického charakteru ze 70. let 19. století.

Je to farní kostel farnosti Brumovice na Moravě.

Fotogalerie z Noci kostelů:

Loňská noc kostelů • Výstava ornátů
Loňská noc kostelů • Výstava ornátů
Brumovice, kostel sv. Antonína Paduánského

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube