07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Horní Kounice, kostel sv. Michaela archanděla

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 21:30 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 18:05
Mše svatá
Mše svatá za slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, litanie k Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání.
18:05 - 18:25
Okénko z historie kostela a farnosti
Naše farnice Vás provede historií našeho kostela a farnosti
18:25 - 18:45
Vystoupení dětí
Hra a písně: "Co se andělovi nelíbilo"
18:45 - 19:00
Prohlídka věže
19:00 - 19:05
"Dvořák 120"
19:05 - 21:00
Táborák na farní zahradě
21:00 - 21:30
Adorace
Adorace s písněmi z Taizé a litanie ke sv. Michaelovy.

Informace o kostele

WWW: https://farnost-horni-kounice.webnode.cz/

GPS: 49°1'35.76"N, 16°9'7.92"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marie Peterková

Návaznost na dopravu:

Do obce je možno cestovat automobilem nebo autobusem. Horní Kounice leží na trase Moravský Krumlov - Tavíkovice. Dopravní obslužnost je zahrnuta do IDS JMK a konkrétní spojení je možno dohledat v jízdním řádu nebo na internetu.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 16.05.2024)

Ne
10:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
St
17:00 zimní čas, každý týden
18:00 letní čas, každý týden

Kostel svatého Michaela archanděla je římskokatolický chrám v obci Horní Kounice v okrese Znojmo. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Je farním kostelem farnosti Horní Kounice. 

Hornokounická farnost je velice stará, její počátky souvisí se založením komendy řádu johanitů v obci kolem roku 1150. Johanité zde vystavěli kostel a měli zde i špitál. Komenda zanikla pravděpodobně v husitských válkách. Kostel má pozdně románské jádro z poloviny 13. století. Kolem roku 1673 byla přistavěna sakristie. Původně plochostropá loď byla na konci 18. století zaklenuta a prodloužena, prolomena okna a přistavěna věž. Roku 1845 byla zvětšena sakristie. Roku 1818 byla nově zastropena loď.

V roce 2010 probíhaly velké opravy kostela (byly prováděny výkopy kolem vnějších zdí kvůli odvlhčení, uvnitř kostela byla provedena sanace zdí, kostel dostal novou elektroinstalaci, ozvučení a topení v lavicích). Zároveň byly restaurovány nejvíce poškozené stropní fresky. V roce 2011 byly opraveny varhany a restaurována freska Panny Marie s Ježíškem z roku 1795, pocházející od malíře Josefa Winterhaltera,  V roce 2012 byly v kostele dokončeny opravy stropních maleb andělů. V roce 2023 dostal kostel novou fasádu.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube