07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Jimramov, kostel Narození Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 22:00
Otevření obou kostelů
Katolický kostel Narození Panny Marie v Jimramově pořádá akci ve spolupráci s evangelickou farností v Jimramově, komentované prohlídky, možnost prohlídky věže evangelického kostela.
17:05 - 18:20
Program pro děti u evangelického kostela
17:30 - 18:20
Program pro děti ve vstupu do katolického kostela
18:30 - 22:00
Celovečerní výstava fotografií Pavla Stoudka "Světla a barvy krajiny"
Otevření výstavy v evangelickém kostele, výstava s úvodním slovem autora, možnost procházení výstavy s komentářem autora.
19:00 - 20:00
Jazzové trio Petra Dvorského
Koncert v evangelickém kostele, v rámci koncertu vzpomínka na Antonína Dvořáka při příležitosti 120. výročí jeho úmrtí.
20:30 - 20:50
Písně chvály v katolickém kostele
21:00 - 21:50
Mše svatá v katolickém kostele

Informace o kostele

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 05.04.2024)

Ne
8:15 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
8:00 celý rok, každý týden
17:30 zimní čas, každý týden
18:30 letní čas, každý týden

KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE

Kostel Narození Panny Marie v Jimramově je orientovaná stavba, situovaná nad „Dolním rynkem“, s nímž je spojena úzkou uličkou. Dlouhou chodbou na obloucích, která ústí na oratoři, je spojen se zámkem Belcrediů. Věž je umístěna po severním boku presbytáře, má v přízemí bývalou sakristii, nyní kapli, v patře oratoř, zvoncové patro je nadstavěné z 2. poloviny 18. století. Střecha věže je nyní cibulovitá a to od roku 1934. Presbytář má přímý uzávěr, po jižní straně je sakristie s předsíní. Nové přistavěná zpovědní kaple (z r. 1992), ta je po boku lodi na jižní straně. Loď kostela je mírně protáhlá, má předsíň se vstupem na západě, mansardovou střechu a po severní straně kapli. Severní kaple se otvírá obloukem do lodi a loď vítězným obloukem do presbytáře.

Vnitřní výbava kostela je v jednotném slohu rokokovém, vesměs velké výtvarné úrovně. Hlavní oltář má přízemní retrotabulum z umělého mramoru s obrazem Narození Panny Marie.

Původní kostel je poprvé zmiňován v pramenech z roku 1361. Dochovaný fragment románské křtitelnice v severní kapli napovídá, že nejstarší církevní stavba na tomto místě mohla být zčásti, nebo zcela vystavěna v tomto slohu, při opravách kostela v roce 1991 bylo objeveno v čelní stěně presbytáře pozdně gotické okno se širokým rozpětím hrotitého oblouku, byly nalezeny původní jižní zdi presbytáře, a v lodi nalezeno její původní západní ukončení. Původní kostel měl téměř čtvercový presbytář 5,5x 6,3 m, loď o rozměrech 8x 8,3 metrů měla vchod na jižní straně.

Podle dochovaných zpráv byla v roce 1506 přistavena na severní straně presbytáře věž původně bez zvoncového patra, které je až dílem z první poloviny 18 st. Tehdy bylo zakončeno barokní helmicí, kterou v roce 1879 vystřídal jehlan a dnešní cibulové zakončení pochází z roku 1934.

Další rozsáhlejší přestavbou prošel kostel v letech 1707- 1715. Loď byla prodloužena k západu, přistavěna sakristie a rozšířen presbytář. Zdi byly zvýšeny, kostel zaklenut a opatřen novými okny a vchody. Stavební vývoj kostela byl ukončen závěrem 18. století nadstavbou věže a přístavbou západní předsíně. Drobné změny přinesla ještě oprava v letech 1991- 1992, kdy byla vystavěna zpovědní síň a nové schodiště na kůr.

Vnitřní výbava kostela je rokoková. Obraz Narození Panny Marie na hlavním oltáři má na rubu letopočet 1755 a je pravděpodobně dílem malíře J. Havelky (1716- 1783). Po stranách jsou sochy sv. Judy Tadeáše a sv. Josefa. Kazatelna je ukončena sochou Dobrého pastýře a naproti ní je boční oltář sv. Barbory. Na severní straně lodi je oltář 14 svatých pomocníků a oltář sv. Františka Xaverského. Při jižní straně lodi je další oltář s obrazy sv. Antonína Paduánského a sv. Františka a se sochami sv. Augustina a sv. Vavřince.

Na poprsí kůru jsou sochy sv. Petra a Pavla, varhanní skříň z konce 17. století pochází ještě z původního kostela před přestavbou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube