07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Přibice, kostel sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:00 - 19:30 Otevřeno, možnost návštěvy
16:00 - 19:30
Prohlídky kostela, výstava kreseb, varhanní hudba, aktivita pro děti
Prohlídka kostela, kůru, půdy, věže kostela. Nasvícená kostnice. Výstava kreseb dětí ZŠ Přibice na téma Noc kostelů 2024. Materiály o historii kostela. Varhanní hudba a zpěv. Venku aktivity pro děti a občerstvení. Mše svatá v 17 h.

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

IDS JMK bus  č. 165.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 30.04.2024)

Ne
11:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Út
8:00 celý rok, každý týden
17:00 celý rok, každý týden

První dochovaná písemná zmínka o kostele pochází z roku 1222, ve které se uvádí farář z Přibic. Románský kostel Narození sv. Jana Křtitele byl tedy zřejmě postaven okolo roku 1220 a byl pod správou řádu Johanitů. Odtud také jeho zasvěcení sv. Janu Křtiteli. Po devastaci uherských Kumánů byl obnoven a znovu vysvěcen v roce 1253. Znovu poničen byl husitskými a jinými taženími, za třicetileté války zpustl a roku 1644 vyhořel. Roku 1673 byl obnoven do nynějšího stavu. Věž byla vystavěna roku 1678, stávající podobu získala v roce 1878. 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube