07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Opařany, kostel sv. Františka Xaverského

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:30 - 18:30
Prohlídka kostela pro děti a hra "Kdo hledá, najde..."
18:30 - 19:00
Opařanské kytary
vystoupení kytaristů ZUŠ Tábor pod vedením Zuzany Hájíčkové
19:00 - 19:15
Na slovíčko s panem farářem
P. Pavel Němec (administrátor farnosti)
19:15 - 19:45
Vystoupení Matěje Miadoka z Opařan
student konzervatoře - klarinet
20:00 - 21:30
Komentovaná prohlídka kostela a refektáře a křížové chodby bývalého kláštera
Možnost návštěvy muzea Dětské psychiatrické nemocnice
21:30 - 21:45
Modlitba za obec a osobní úmysly
Ztišení na dobrou noc

Informace o kostele

Kostel svatého Františka Xaverského je barokní kostel. V jeho dnešní podobě byl vystavěn v roce 1732 až 1735 jako součást jezuitského kláštera. Autorem návrhu kostela byl Kilián Ignác Dientzenhofer. Kostel je chráněn jako kulturní památka.

Kostel je zasvěcen svatému Františku Xaverskému. František Xaverský byl navarrský kazatel, spoluzakladatel jezuitského řádu. Většinu svého života věnoval šíření křasťanství v Asii.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube