07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Vlkoš u Kyjova, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:50 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:55 - 18:00
Zvony
18:00 - 19:45
Kulturní program v kostele
Vystoupení dětí z MŠ, Kvartet The Elements, Farní talenty, Mezi námi ovcemi - krátká komedie o ztracené ovečce a taky o tom, co se může stát ve stádu ovcí, když pastýř není doma (hrají děti a mládež farnosti), Duo Nero, Vystoupení scholy
19:45 - 21:15
Doprovodný program na faře
Dobrodružná hra pro děti na téma Ztracené ovečky, Výstava výtvarných prací dětí z MŠ a ZŠ ve Vlkoši, Opisování Bible, Občerstvení z farních zdrojů
21:15 - 22:00
Duchovní program v kostele
Farářův vstup slovem a zpěvem, Taizé modlitba

Informace o kostele

WWW: http://farnostvlkos.cz

GPS: 48°59'27.098"N, 17°9'56.149"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Tomáš Just

Dominantou obce, ať přijíždíte z kterékoliv strany, je kostel. Z roku 1248 pochází první zmínka o sloužení mše ve „zpustošeném kostele“. Další zmínka je z roku 1397, kdy se stal feudál Hynek z Ronova jeho patronem. Panuje doměnka, že to bylo při postavení nového dřevěného kostela. O dalším osudu kostela existují pouze dohady. V roce 1759 nastoupil do Vlkoše milotický kaplan Tomáš Fiala, který měl za úkol postavit nový kostel. Stávající kostel byl tedy rozebrán a v roce 1773 byly postaveny základy nového kostela. V roce 1780 zemřel olomoucký kanovník Ludvík Serenyi a jako patron kostela byl v hrobce u kostela pochován. V témže roce byl kostel slavnostně vysvěcen kyjovským děkanem Bartolomějem Goltmanem. Kostel je zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie.

V roce 1856 proběhla celková oprava kostela. Další generální oprava kostela probíhala v letech 1903–1904, spolu se stavbou nové fary. Ve 20. století přibyly věžní hodiny a tři zvony. Ty však byly dvakrát zabaveny v průběhu obou světových válek. Až v roce 1973 zde byly umístěny tři nové zvony. Posledními opravami prošel kostel koncem 20. století.

Okolo kostela se od nepaměti pohřbívalo. To se změnilo v roce 1831, kdy vypukla epidemie cholery a na tomto hřbitově se pohřbívat nesmělo. Pohřbívalo se tedy na obecním pozemku, kde byl později zřízen obecní hřbitov.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube