07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Ženklava, kostel Navštívení Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 17:45
mše svatá
17:45 - 18:15
adorace
18:30 - 19:45
život Pána Ježíše v obrazech našeho kostela - program pro děti v okolí kostela
program pro děti
18:30 - 20:30
možnost výstupu na věž
20:00 - 20:15
Jsi úžasný - divadélko pro malé i velké
20:15 - 21:00
Maryś meals - dokument o naději
dokument o díle, které zachraňuje životy dětí
21:00 - 21:15
komentovaná prohlídka kostela
21:15 - 21:30
komentovaná prohlídka varhan s ukázkou
21:45 - 22:00
Modlitba za obec

Informace o kostele

GPS: 49°33'49.074"N, 18°6'29.377"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mirka Glogarová

První zmínky o kostele v Ženklavě jsou z roku 1512. Není známo, kdy byl tento kostel postaven, ví se jen, že byl zasvěcen Všem svatým. Na přelomu 16. a 17. století byl přeměněn na bratrskou modlitebnu. Od roku 1570 působili v Ženklavě protestantští pastorové. Jejich činnost skončila v roce 1624 vydáním císařského patentu. R.1857 se začíná se stavbou nového kostela. Původní kostel Všech svatých byl rozebrán, ponechána byla pouze věž, která byla zvýšena a k ní byl přistavěn nynější kostel zasvěcený Navštívení Panny Marie. Pro nedostatek místa nebyl však nový chrám vystavěn směrem východozápadním jako původní stavba, ale směrem severo-jižním, takže věž stojí netradičně z boku kostela. Stavba chrámu byla dokončena roku 1859, avšak vysvěcen byl až o 9 let později. 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube