07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Dlouhá Ves, kostel sv. Mikuláše

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:30 - 20:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:30 - 20:00
Prohlídka kostela a márnice
18:00 - 19:00
Koncert
U příležitosti Noci kostelů proběhne koncert, vystoupí především dlouhoveské děti a mládež.

Informace o kostele

Založení obce Dlouhá Ves souvisí úzce s objevem stříbrné rudy v okolí Německého Brodu. Obec byla založena při kolonizaci kraje na levém břehu Sázavy řádem německých rytířů v roce 1256. Zachovalé listiny pocházející ze začátku 14. století nazývají Dlouhou Ves latinsky Longa Villa. O jejím německém původu svědčí kostel sv. Mikuláše, který byl patronem kolonistů, i „dlouhý“ protáhlý tvar, typický právě pro vsi zakládané purkrechtím způsobem. Takové tvary vesnic se četně vyskytují v německých oblastech od Porýní až ke Středohoří severní Moravy a označují se jako „řadové“ nebo „řetězové“ vesnice. Tento tvar vesnice je vyslověně německý. Podle svého tvaru dostala roku 1308 jméno Langendorf.

V Dlouhé Vsi je starý kostel sv. Mikuláše, původně filiální kostel šlapanovský. V roce 1335 byl osamostatněn a postaven pod patronát pohledské abatyše. V současnosti spravuje dlouhoveský kostel havlíčkobrodská farnost.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube