07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Krucemburk, kostel sv. Mikuláše

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:30 - 22:30 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 17:45
Mše svatá
Společně budeme naslouchat Božímu slovu a oslavovat našeho Pána.
18:00 - 18:25
Vstup o historii kostela
Seznámení s historií kostela sv. Mikuláše.
18:30 - 19:00
Program pro děti
Hra, během které si děti a další zájemci projdou kostel a seznámí se s jeho interiérem (a v případě pěkného počasí i exteriérem).
19:15 - 20:15
Koncert
Účinkuje dětský pěvecký sbor Giocoso při pobočce ZUŠ v Krucemburku a Chrámový pěvecký sbor Krucemburk. Koncert je věnován vzpomínce na význačného krucemburského rodáka P. Karla Břízu, na programu zazní převážně jeho duchovní skladby pro smíšený sbor.
20:30 - 20:55
Vstup o historii kostela
Seznámení s historií kostela sv. Mikuláše.
21:00 - 21:30
Živé sochy
Netradiční setkání se světci a světicemi.
21:45 - 22:15
Četba žalmů ve ztemnělém kostele
Možnost ztišit se v kostele osvětleném svícemi při poslechu biblických žalmů.

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Pro parkování lze využít dvě neplacená parkoviště přímo na náměstí v Krucemburku. Několik míst k parkování se nachází také přímo před farou, což ocení zvláště osoby se sníženou schopností pohybu.

Schodišti vedoucímu z náměstí ke kostelu se dá vyhnout, pokud půjdete po místní komunikaci kolem fary (od schodiště směrem vlevo a před farou po chodníku doprava).

Lze využít také autobusovou dopravu, nejbližší zastávkou je "Krucemburk, náměstí Jana Zrzavého". Spoje však večer a o víkendech jezdí pouze omezeně.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube