28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Brno-Starý Lískovec, kostel sv. Jana Nepomuckého

Program Noci kostelů 28. května 2021

17:40 - 18:00
Májová pobožnost
18:00 - 18:45
Mše svatá (bohoslužba)
Večerní mše svatá s varhaním doprovodem slavená o. Jaroslavem.
19:00 - 20:00
Prezentace farnosti
Promítání fotografií z života farnosti. čas se může změnit podle situace.
19:00 - 22:00
Možnost navštívit věž kostela
S dodržováním omezeného počtu lidí bude možnost podívat se ke zvonům a na půdu našeho kostela.
20:00 - 20:45
Mariánské chorální pásmo
Chorální latinské zpěvy prokládané mariánskými texty a básněmi zpívané o. Jaroslavem. Jedinečná příležitost jak se s Pannou Marií ponořit do rozjímání událostí, které si připomínáme v liturgickém roce. Překlad zpívaných textů bude promítán na plátno.
21:00 - 22:00
Možnost navštívit kostel
Možnost setrvání v atmosféře potemnělého kostela.
22:00 - 22:15
Pozvání k závěrečné modlitbě
Zakončení Noci kostelů modlitbou.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostliskovec.cz

Adresa kostela: Elišky Přemyslovny 27

GPS: 49°9'56.88"N, 16°34'4.8"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Mgr. Jaroslav Rašovský

Návaznost na dopravu:

Kostel sv. Jana Nepomuckého je dobře dostupný MHD. Z Hlavního nádraží se k nám dostanete tramvají č. 8, ze zastávky Česká tramvají č. 6 a vystoupíte na Osové. Odtud můžete jít pěšky (podle mapy) nebo se svézt pár zastávek autobusy č. 403 a 404 (zastávka přímo u výstupu z tramvaje) nebo č. 69 (zastávka na mostě) a vystoupit na zastávce Svah (na znamení). Noční linky jsou pak č. 91 (výstup na zastávce Kosmonautů nad kostelem) a č. 96 (výstup na zastávce Svah).

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 22.09.2020)

Ne
7:30 celý rok, každý týden
9:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
18:00 ve školním roce, každý týden
St
18:00 celý rok, každý týden, mše svatá pro děti ve školním roce
Čt
18:00 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden
So
8:00 celý rok, každý týden, kromě 1. soboty v měsíci
18:00 celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci, mariánská mše svatá

Farnost Starý Lískovec leží na jihozápadním okraji Brna. Patří do ní dvě městské části: Starý Lískovec a Bohunice.

Na podzim roku 1924 se usnesla kapitula augustiniánského kláštera vystavět za pomocí farníků nový kostel na pozemcích zakoupených již před válkou. Důvodem byly jednak značná vzdálenost od dosavadního farního kostela, stále se vzmáhající stavební ruch a rostoucí počet farníků v těchto obcích.

První církevní slavnost v novém chrámu se konala 16. května 1926 ve svátek sv. Jana Nepomuckého. Toho dne byly posvěceny 4 nové zvony.

Dne 3. října 1926 brněnský biskup ThDr. Josef Kupka slavnostně posvětil nový chrám Páně. Do 1. ledna 1930 byly oddavky, narození a úmrtí zapisovány do matrik farního úřadu na Starém Brně. Dekretem biskupským ze dne 28. prosince 1929 byla zřízena samostatná farní obec a administrátorem fary byl jmenován P. Benedikt Švanda.

Od této doby se ve farnosti vystřídalo mnoho farářů a bylo provedeno mnoho oprav a úprav interiéru kostela i fary a byly přistaveny učebny a garáž s podkrovním klubem. Ve všech těchto prostorách se scházejí (nejen) farníci, aby společeně oslavovali Boha, a to mnoha různými způsoby. Zveme vás k návštěvě naší farnosti, abyste se o našem živém společenství a našich aktivitách dozvěděli více.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube