10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Olomouc, kostel Panny Marie Sněžné

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:15 - 18:30
Uvítání: Krása pro potěchu duše i oka
Vítejte v našem krásném barokním chrámu
18:30 - 19:10
Ať zazní hudba a zpěv
Koncert chrámového sboru Salve z díla světových mistrů
19:30 - 20:00
Historie a výzdoba kostela
Komentovaná prohlídka
20:00 - 20:45
Exkurze u královského nástroje
Prohlídka barokního kůru a historických varhan
21:00 - 21:30
Historie a výzdoba kostela
Komentovaná prohlídka
21:30 - 22:15
Exkurze u královského nástroje
Prohlídka barokního kůru a historických varhan
22:15 - 23:00
Exkurze u královského nástroje
Prohlídka barokního kůru a historických varhan
23:00 - 23:00
Zakončení Noci kostelů

Informace o kostele

WWW: http://www.vkholomouc.cz/kostel/farnost

Adresa kostela: Denisova

GPS: 49°35'44.526"N, 17°15'22.994"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Jan Regner SJ

Kostel Panny Marie Sněžné je barokní kostel v Olomouci. Kostel sálového typu má pětiosé bohatě sochařsky zdobené průčelí se dvěma věžemi, jež jsou významným prvkem panoramatu  města. Stojí na rozhraní Náměstí Republiky a Denisovy ulice. Byl postaven v letech 1712 - 1716 jako součást komplexu jezuitských školních budov. V kostele se nachází nádherná barokní sakristie. V letech 1726 - 1728 postavil J. G. Halbich barokní varhany s bohatou varhanní skříní, na které se podílela olomoucká řezbářská dílna A. Thomasbergera, zejména J. Sturmer.

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube