07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Dobruška, kostel Svatého Ducha, hřbitovní

Program Noci kostelů 7. června 2024

15:00 - 17:30 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://farnostdobruska.cz/

GPS: 50°17'54.2"N 16°10'23.6"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Emil Hoffmann, CM

Již samotné zasvěcení Svatému Duch napovídá, že počátky kostela musíme hledat hluboko ve středověku, snad až v dobách, kdy byl náš kraj postupně osídlován a vznikaly zde první středověké osady. Vznik kostela Svatého Ducha tedy zřejmě souvisí se samotnými počátky křesťanství v našem regionu. Odborníci předpokládají, že se při něm uplatnil vliv cisterciáckého kláštera Svaté Pole (Sacer Campus), jenž stával až do svého zničení husity v roce 1421 v místech dnešní vesnice Klášter nad Dědinou. Svatopolský vliv naznačuje především samotné zasvěcení Svatému Duchu. Stejné zasvěcení má i katedrála v Hradci Králové, nynější hlavní kostel královéhradecké diecéze, jejíž počátky jsou datovány do druhé poloviny 13. století. Kostel Svatého Ducha nad Dobruškou vyrostl vedle důležité komunikace, která byla jednou z větví, směřujících od Hradce Králové do Kladska. Z Dobrušky se cesta ubírala dnešním Valskýn údolím směrem k Dobřanům a dále přes Orlické hory. Založení kostela u jedné z hlavních regionálních komunikací koresponduje s obdobím středověké kolonizace, která problhala i v našem kraji. Samotné datum založení kostela Svatého Ducha nemáme ovšem ani přibližně. První písemnou zmínku o kostelíku Svatého Ducha najdeme v urbáři kroku 1580: „Za městem v polích jest druhý kostelík založení památky Seslání Ducha Svatého na Apoštoly Původní stavba byla pravděpodobně dřevěná a nepochybně mnohem menší než je dnešní. Nevíme, zda nám psaná historie zaznamenala všechny přestavby a stavební úpravy. Jak vypadal původní kostel nám rovněž není mámo. Ještě před lety se historikové domnívali, že základy dnešní stavbyjsou gotické, ale při posledních opravách, kdy byla obnovována celá omítka, se existence gotického zdiva kostela nepotvrdila. Spíše je pravděpodobné, že první kostelní stavba byla dřevěná. V průběhu 16. století, kdy bylo dobrušské měšťanstvo na vrcholu svého hospodářského rozkvětu, došlo k velmi rozsáhlé přestavbě celého města. Zřejmým impulsem byl rozsáhlý požár, který v roce 1565 zničil podstatnou část městské zástavby. Kostel, který stál mimo město, požárem postižen zřejmě nebyl. Můžeme se však důvodně domnívat, že stará dřevěná stavba již věkem dosloužila a bylo jen otázkou času, kdy se její přestavba stane úplně nevyhnutelnou.

 

Vedle kostela je čtyřboká  zvonice, krytá cibulovitou bání, pocházející  z roku 1687. Na prostranství před ní se nachází studna s dřevěným přístřeškem a lapidárium starých náhrobních pomníku, Přízemí zvonice a malý přízemní přístavek sloužili v letech 1767 – 1782 jako obydlí poustevníka, který zde zastával kostelnickou službu. Ještě ve století dvacátém zde však bydlel městský hrobník s celou svojí rodinou. Ve druhé polovině minulého století však přístavek zchátral, až byl nakonec zbořen. Kostel byl v minulosti mnohokrát opravován. Rozsáhlou rekonstrukcí prošel v polovině 18. století a poslední opravy se uskutečnily ve století dvacátém. Při nich byla stavbě plně vrácena její původní renesanční tvář. Historie nám dochovala několik významných písemných r. dokumentů, které nám přibližují minulost kostela Svatého Ducha. Patří k nim i rukopis P. Josefa Spirocha z 18. století, který se pokouší zachytit minulost kostela od dob nejstarších. Hned na začátku však poctivě přiznává, že vlastně o původu kostela se nic neví. Bez dalšího upřesnění dodává, že „ od koho, kdy a v kterém roku ten chrám Páně vystavěný byl, nevynachází se nikde žádné písemnosti, toliko per traditionem staří obyvatelé Dobrušky to, co sou od svých předkův postupně doslejchali, vyznávají, že v čas velikého přímorku, když při chrámu Páně sv. Václava hřbitov pro množství mrtvého lidu nepostačoval, jistý urozený rytíř ten kostelíček vystavěl a k pohřbu prostranné místo kamennou zdí ohradil.“ 

Text: Jiří Mach

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube