07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Ohnišov, kostel sv. Cyrila a Metoděje

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

Ohnišovští si vždycky přáli vlastní kostel. Stavět se začal v dubnu 1894, pomáhali občané dobrovolníci a práce jim šla od ruky. Hrubá stavba včetně střechy byla dokončena už v tomto roce na podzim. V říjnu se rozhodlo, že kostel bude zasvěcen věrozvěstům Cyrilu a Metodějovi. S kostelem byl zároveň pořízen také hřbitov. Původní malbu kostela provedl pan Josef Mádr z Přepych a stropní malby zobrazovaly příchod věrozvěstů na Velkou Moravu a jejich uvítání knížetem Rostislavem roku 863 a křest knížete Bořivoje na Velehradě roku 874. Malba však nevydržela, práškovatěla, a proto v roce 1973 pan farář Jaroslav Moštěk oslovil malíře Bedřicha Bartáka. Ten vytvořil velkou stropní malbu zobrazující příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje orámovanou malbami světců v lunetách a ve zpovědní místnosti obraz Prahy a svatého Jana Nepomuckého. Po roce 1990 byl kostel zpět převeden do vlastnictví obce a započalo se s rozsáhlými opravami, nejprve byla provedena generální oprava hodinového stroje a vyrobeny nové ciferníky hodin. V roce 1993 byla provedena nová elektrická přípojka na třífázový proud a odvodnění základů okolo kostela. Dále byla provedena chemická izolace venkovních zdí kostela, nahození kostela, klempířské práce, nátěr plechové střechy, dveří a oken. Vydlážděno bylo nejen místo před kostelem, ale i vedle něho. Cesta ke kostelu a hřbitovu byla vyasfaltována. Kostel byl při oslavách 25. října 1995 znovu vysvěcen Jeho Excelencí Mons. Josefem Kajnekem, pomocným biskupem královéhradeckým. V roce 2006 byly zakoupeny nové koberce k oltáři, byla restaurována socha sv. Antonína a byly odstraněny litinové mříže.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube