07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Vraclav, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 23:00
adorace
V doprovodu hudby a za svitu svící bude vystavena monstrance a kostel bude v tomto čase, nabídnut nám všem k tichému rozjímání.

Informace o kostele

Dle kroniky Dr. Loskota byl chrám založen v druhé polovině 13. století v raně gotickém slohu. Později byl přestavěn do pozdně gotické podoby a další úpravy proběhly v letech 1618, kdy byl  k severní straně přistavěn nový presbytář, a po požáru 1719 přibyla k severní straně obdélná loď.

Zásadními opravami prošel chrám v 70. letech minulého století za P. Bartoloměje Kulhavého. Poslední opravy pak proběhly po roce 2000, spočívající především v nové krytině kostela i zvonice a vyspravení a natření fasád obou staveb. Dnešní objekt má převážně barokní charakter.

Vedle stojící Zvonice plní zároveň funkci brány. Dnešní hlavní pseudorománský oltář zdobí obraz Nanebevzetí Panny Marie z roku 1903.

Obec Vraclav jako jedna z nejstarších , historických vesnic se může pochlubit dokonce třemi kostely.

Nejstarším je kostel sv. Václava v centru, zřejmě z 12.století, původně dřevěný, později zděný a zrušený za císaře Josefa v r.1786, později přeměněn v sýpku a dokonce v zájezdní hostinec. Z něho pak pochází cínová křtitelnice.

Daleko honosnější je chrám Sv. Mikuláše ve stejnojmenné osadě. Kostel zažil slavné pouti , podpořené i věhlasem místní minerální, léčivé vody. Kostel patří v současné době obci a je zde instalace soch z křížové cesty z Hedče u Králík .

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube