24.05.19
NOC KOSTELŮ

Liberec, kostel sv. Antonína Velikého

Program Noci kostelů 24. května 2019

18:00 - 18:45
Mše sv.
18:00 - 23:55
výstava obrazů Michaila Ščigola
Michail Ščigol patří k významným osobnostem současné české výtvarné scény. Mezi nejznámější díla patří A.V.E. Valdštejn.
19:00 - 22:00
Boží dům - Boží hrad
výtvarné tvoření nejen pro děti
19:00 - 19:40
Tajemství kostela
Kvíz nejen pro školou povinné
19:00 - 23:55
Ochutnávka mešních vín
v prostorách fary, vedle kostela
19:00 - 19:40
Vernisáž a výstava obrazů Michaila Ščigola
Výstava obrazů malíře a architekta Michaila Ščigola
19:40 - 20:10
Na skok do historie
Moderovaná prohlídka kostela
20:15 - 20:50
Carola - pěvecký sbor
vystoupení dětského pěveckého sboru CAROLA ze ZUŠ Jabloňová
21:00 - 21:45
Komorní orchestr
vystoupení Komorního orchestru ZUŠ Jabloňová
22:00 - 22:30
Gregoriánský chorál
ukázky gregoriánského chorálu
22:30 - 23:00
Na skok do liturgie
komentovaná prohlídka prostor kostela zaměřená na liturgii
23:00 - 23:40
Varhany zblízka
Výklad o varhanách s hudebními ukázkami
23:45 - 23:55
Závěrečná modlitba
ukončení Noci kostelů modlitbou a požehnáním lidu

Informace o kostele

WWW: http://www.arcidekanstvi-lbc.cz

GPS: Loc: 50°46'11"N, 15°3'23.999"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: S. Josefka Musilová OSF

Návaznost na dopravu:

Do Liberce jezdí vlaky i přímá autobusová doprava. Autem se dá přijet po dálnici od Prahy nebo od Děčína. 
Kostel svatého Antonína Velikého se nachází přímo v centru města Liberce na Sokolovském náměstí, kde se dá také zaparkovat autem. Po 18.00 hodině je parkování zdarma.
Pěšky je kostel dosažitelný z náměstí před libereckou radnicí, a to uličkou na konci podloubí vlevo - stojíte-li čelem k radnici a zády ke kašně.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 23.05.2019)

Ne
8:00 celý rok, každý týden
9:30 celý rok, každý týden, 3. neděle v měsíci - mše sv. s prvky pro děti (mimo letní prázdniny)
18:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
7:00 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden
Út
7:00 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden
St
7:00 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden
Čt
7:00 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden
7:00 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden, Od 15:00 do mše sv. tichá adorace
So
18:00 celý rok, každý týden, s nedělní platností

Uprostřed libereckého hřbitova byl ve 14. století postaven první kostel, který zůstal až do roku 1695 jediným kostelem v Liberci. Základní kámen nynějšího kostela byl položen v roce 1579 za panství Kryštofa a Melchiora z Redernů. Vnitřek kostela byl tehdy velmi jednoduchý a bez ozdob. Stál zde pouze oltář zasvěcený svatému Antonínu Velikému, poustevníkovi. Tento mobiliář včetně varhan několikrát vyplenili Švédové za třicetileté války. V roce 1655  dostal kostel navíc menší sanktusní věžičku se zvonkem.

V roce 1734 byl z popudu hraběte Filipa Josefa Gallase kostel rozšířen a prodloužen. Byla přistavěna sakristie, v presbytáři postaven zcela nový oltář a křtitelnice, do příčné lodi přišly dva nové postranní oltáře.

Při požáru věže 16. června 1787 byly roztaveny všechny čtyři zvony a věž zcela zničena. Liberečtí občané mezi sebou vybrali peníze na vystavění věže nové. Po prusko-rakouské válce 1866 se rozhodlo, že Liberec dostane ještě vyšší kostelní věž, která byla v roce 1880 dokončena. Je vysoká 70,5 metru.

Roku 1881 došlo na přestavbu lodi kostela. Stavitelé uplatnili novogotický sloh. Hodiny na věži dostaly nové osvětlení plynem. K ozdobě oltářů neslouží obrazy, ale sochy.
Nádhernou atmosféru kostela dotváří barevná vitrážová okna. V hlavní lodi je vyobrazeno dvanáct apoštolů. Nynější varhany z roku 1930 patří mezi největší v severních Čechách.
Liberecké zvony, známé svým souzvukem v ladění padly za oběť ve světových válkách. V lednu 1957  byly posvěceny dva zvony nové.

Kéž ještě dlouho v Liberci vyzvánějí "Sláva Bohu na výsostech a pokoj lidem dobré vůle".

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube