07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Toužim, kostel Narození Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 00:00
Zahájení
18:05 - 19:00
Srdce pro kostel (diskuse k využití kostela)
19:00 - 19:05
Zvoní celá diecéze
Jelikož letos je v naší diecézi téma srdce – zvony, připojujeme se ke společné akci, která propojí celou diecézi – bude hezké rozezvučet na chvíli (cca minuta) zvony, které v kostele, v kapličce, modlitebně,… jsou a tím se navzájem propojit.....
19:00 - 20:00
Komentované prohlídky
Prohlídky kostelu, jak volné, tak s průvodcem. Na kůr a pannskou oratoř.
20:00 - 20:30
Toužimské kostely a kapličky (prezentace)
21:30 - 22:00
Toužimské kostely a kapličky (prezentace)
22:00 - 22:50
Zakončení Noci kostelů - troubení z kostelní věže
22:00 - 23:00
Komentované prohlídky
22:55 - 23:00
Závěr, troubení z kůru

Celovečerní program:

Kostelní kavárna
Bude připravena, káva čaj a také něco na zub. Kavárna bude za kostelem (dle počesí)

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

   Toužim leží na silnici I/20 mezi Plzní a Karlovými Vary, z obou měst je dobré autobusové spojení, autobusem se lze do Toužimi dostat i z Teplé či Žlutic, nebo železnicí po trati rakovník-Bečov nad Teplou.

   Kostel leží v historickém centru města, poblíž náměstí Jiřího z Poděbrad, z něj je přístupný Kostelní ulicí. Parkovat lze na náměstí nebo v ulicích u kostela.

 

   Kostel Narození Panny Marie je děkanským farním kostelem historického města Toužimi, založeného v roce 1469. Byl vybudován asi po roce 1488, kdy převzal funkci starého kostela sv. Jana Křtitele, který byl součástí toužimského proboštství premonstrátského kláštera v Milevsku. Děkanským kostelem je od roku 1785. 

  

    Původně pozdně gotický kostel byl obnovován po požárech města, v roce 1699 byla stavitelem Johannem Michaelem Sockhem přistavěna severní boční kaple Krista Trpitele, v letech 1738-42 byl barokně přestavěn stavitelem Johannem Schmiedem z Útviny (byl rovněž stavitelem slavného poutního kostela ve Skocích či sv. Anny v Sedleci u K. Varů). Z původní pozdně gotické stavby se dochovala hranolová věž, původně patrně zakončená osmibokou nástavbou. V přízemí věže je zaklenutá prostora, patro věže bylo původně přístupné vnějším schodištěm, kamenným portálkem, věž sloužila nejen k zavěšení zvonů, ale i k obraně města. Zvláštností věže je chybně sesazené kamenné ostění střílnovitého okénka. Nelze vyloučit, že gotický může být i presbytář a loď kostela, byť barokně upravený. Klenby jsou barokní, zajímavostí kostela jsou malované nástěnné iluzivní oltáře od malíře J. J. Kramolína z roku 1778. Mobiliář je většinou novodobý nebo z 2. poloviny 18. století. Ve věži byly zavěšeny čtyři zvony, dnes jen dva. V kostelním dvoře, který uzavírají brány po stranách průčelí kostela, stojí budova bývalé školy a vedle pak tzv. stará fara. Do 18. stol. byl kolem kostela hřbitov, dnešní kaple Olivetské hory sloužila zřejmě jako márnice. Za kostelem se dochovaly zbytky městské hradební zdi a ve farní ulici stojí tzv. nová fara, dnešní děkanství z doby barokní přestavby kostela.

Program pravidelných bohoslužeb a setkání: mše svatá                                  neděle od 12:00 hodin                                                  první pátek v měsíci od 15.30 hodin otevřená setkání nad Biblí             středa (mimo červenec a srpen) od 16.00 hodin

Toužimská pouť se koná nejbližší neděli k 8. září.

Toužim je etapovým místem na mariánské poutní Skocké stezce z kláštera v Teplé do poutního kostela ve Skocích u Žlutic.

 

  

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube