07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Olomouc-Hodolany, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:00 - 21:30 Otevřeno, možnost návštěvy
16:00 - 16:45
Děti, dejte své srdce Pánu!
Setkání pro děti v duchu Katecheze Dobrého pastýře. Příprava na nedělní mši svatou. Věkově není omezeno.
17:15 - 17:55
Adorace
18:00 - 18:45
Mše svatá
18:50 - 19:20
Půlhodinka varhanní hudby
Zahraje nám trojice mladých varhaníků, laureátů letošního ročníku soutěže Organum regium Pardubice.
20:30 - 21:20
Srdce
Večerní rozjímání v přítmí kostela inspirované citáty z Bible na téma srdce. Modlitba proložená písněmi.

Informace o kostele

Kostel farnosti Hodolany v Olomouci, zasvěcený Panně Marii Pomocnici křesťanů, se začal stavět v roce 1894. Mše svatá zde byla poprvé sloužena po jeho dobudování v roce 1907. Stavba je provedena v renesančním slohu s výškou věže 31 metrů. Farním kostelem byl ustanoven v roce 1932 arcibiskupem Prečanem. Varhany byly pořízeny v roce 1912, několikrát opravovány a od roku 2016 rekonstruovány a rozšířeny. Farnost Hodolany je tvořena částí Staré a Nové Hodolany, ulicí U Bystřičky, městskou částí Bělidla a jako samostatná farnost je ustanovena od roku1940.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube