10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Štěpánov, kostel sv. Vavřince

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 00:00
Ať zazní hlas zvonů
Slavnostní vyzvánění zvonů
18:15 - 19:00
Štěpánovská schola: "O svaté Barboře"
Divadlo s hudebním doprovodem
19:00 - 19:30
Žijeme!
Promítání fotografií ze života farnosti
20:00 - 20:30
Sbor Cantabile
Koncert duchovní hudby
21:00 - 21:15
Noční struny
Písně s kytarou- Václav Pecháček
21:30 - 22:00
Chvály, děkování a prosby
Modlitba na dobrou noc

Informace o kostele

GPS: 49°41'2.545"N, 17°13'20.701"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Kateřina Kotková

Stavba farního kostela svatého Vavřince byla dokončena roku 1787. Jde o volně stojící podélnou klasicistní jednolodní sakrální architekturu.  Západnímu průčelí dominuje hranolová věž, v níž jsou zavěšeny 4 zvony, dva pocházejí ze 17. století.  Obraz sv.Vavřince na hlavním oltáři namaloval František Bzirský (1861). Cenné jsou obrazy na bočních oltářích od malíře moravského baroka Jana Kryštofa Handkeho. Varhany, postavené Johanem Gottfriedem Halbichem z Králík v roce 1732, byly zrestaurovány v letech 2008-2017.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube