07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Vacenovice, kostel Božského Srdce Páně

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: https://farnostvacenovice.cz

GPS: 48°56'45.358"N, 17°10'19.187"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Pavel Svitko

Návaznost na dopravu:

Do Vacenovic se dá přijet autobusem z Kyjova i z Hodonína.

Farní kostel je postaven v bailikovém slohu a stavba byla zadána kyjovskému Josefu Poláškovi roku 1927. Stavbu inicioval milotický farář P. Josef Dorazil a to, když dne 12. prosince na duchovních dvičeních obnovil spolek Božského srdce Páně a po novém roce, dne 2. ledna 1927 stavbu odhlasovali věřící na při svém setkání. Dne 11. září téhož roku byl posvěcen základní kámen Mons. Stavělem, světím olomouckým biskupem. Výmalba kostela, oltářní obraz byli svěřeny akademickému malíři Jano Köhlerovi ze Stražovic. Hlavní oltář a oba boční oltáře, Panny Marie Lurdské a svatých Cyrila a Metoděje navrhovala firma Semerák z Olomouce. Chrám byl slavnostně konsekrován v neděli 5. října 1930 světícím olomouckým biskupem Mons. Janam Stavělem. Konsekrace byla doposud největší událostí obce. Do hlavního oltáře byly vloženy ostatky mučedníků sv. Theodora a sv. Liberata, které dovezl světitel ze zámecké kaple v Miloticích. Pontifikální mše svaté se zúčastnilo 18 kněží. Zpěvem doprovázelo obřad 9 bohoslovců. Kazatelem byl P. František Kvapil, farář v Moravském Písku, který byl později za protektorátu v Brně popraven. Slavnosti se zúčastnilo asi 2000 lidí.

Nad vchodem kostela stojí na podstavci socha sv. Václava. Je darem růdnického mlynáře Karla Doležala. Autorem sochy je Karel Anděl ze Strážnice. Socha připomíná založení „Spolku svatého Václava“ v roce 1906, kdy se začaly konat sbírky na stavbu kostela. Tento spolek by v roce 1912 nahrazen „Spolkem Božského Srdce Páně“.

Ve věži je šest zvonů. Sv. Leonard -nejstarší ze šestice, váží 270 kg. Byl zakoupen od františkánů ze Skalice. Pochází z roku 1857. V roce 1949 byl jediným zvonem ve věži. Ulil jej Vojtěch Littman z Banské Bystrice v roce 1857. Sv. Florián a sv. Krištof –pořízeny v roce 1949. Oba ulil Rudolf Manoušek z České u Brna. Sv. Florián váží 367 kg a má průměr 845 mm. Je darem dobrovolných hasičů z Vacenovic. Sv. Krištof váží 170 kg, průměr má 663 mm a je darem zaměstnanců Československých drah z Vacenovic. „Umíráček“ – pochází z roku 1923 a váží 30 kg. Železný zvonek bez nápisu váží 25 kg. Nejmenší zvonek tzv. „sanktusníkový“ váží 8 kg a je zavěšen nad půdou kostela. Zvonívalo se jím při pozdvihování.

Na čelní stěně za oltářem jsou sochy apoštolů sv. Petra a Pavla. Mezi nimi je zavěšen obraz Božského Srdce Páně. Jeho autorem je akademický malíř Jano Köhler. Křížová cesta je od malířů Hanuše a Pištka z Moravské Ostravy. Kostelu ji věnoval František Chytil. Stála 7.000 K. Posvětil ji 24. 8. 1930 kvardián Marian Jiří Wilheim z Uherského Hradiště.

Z pamětního listu:

„Dávným přáním občanů vacenovských bylo zbudovati si vlastní chrám Páně. Za tímto účelem byl založen r. 1906 Spolek sv. Václava, který L.P. 1912 byl změněn na spolek Božského Srdce Páně. Ten však za světové války zanikl. L.P. 1926 P. Josef Dorazil, farář milotický, znovu vzkřísil myšlenku stavby kostela. Místní starosta František Ryba se spoluobčany obnovil spolek Božského Srdce Páně. Na stavbu kostela upsali občané přes 200 tisíc Kč. Na staveniště darovali pozemky tito občané: Houšť Jan č. 120, Řihák Bedřich č. 60, Bezucha Jan č. 246, Houšť Emanuel č. 64, Krist Fabián č. 51, Ingr Jan č. 199, Křižka Mikuláš č. 116, Ingr František č. 244. 

Rozměry chrámu: délka 28,60 m, šířka 11,20 m, výška interiéru 8,75 m. Věž je vysoká 27,45 m.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube