07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Hroznětín, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:50 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 17:45
Hudební skupina Elegance - koncert
synth/pop/rock - hudební pohlazení po duši
18:00 - 18:45
Komentovaná prohlídka kostela - historie
Představení historie kostela
18:50 - 19:30
Ukázka varhan a "minikoncert" liturgické hudby
Přednáší a hraje Emilie Veverková
19:30 - 20:15
Komentovaná prohlídka kostela - interiér a vybavení
Seznámení s interiérem a vybavením kostela
20:20 - 21:00
Přednáška - Blahoslavený Hroznata
Přednáška v Igora Adamoviče
21:15 - 22:00
Komentovaná prohlídka kostela - nechte se překvapit
Kostelní všehochuť - nechte se překvapit.

Informace o kostele

Jednolodní kostel s okoseným východními nárožími lodi, krytý eternitovou valbovou střechou. Při východní stěně lodi kostela je připojena v ose hranolová, v horní části osmiboká věž s břidlicovou jehlancovou střechou. V přízemí věže, v místě původního presbytáře, je umístěna sakristie. Nároží věže jsou podepřena mladšími jednou odstupňovanými cihlovými opěrnými pilíři. Hlavní průčelí kostela s obdélným vchodem a obdélným, polokruhově zakončeným oknem v ose je členěno zdvojenými pilastry a nikami. Nad průčelím se vypíná nástavcový obdélný štít s volutami a nikou se sochou světce. Podélné stěny kostela jsou prolomeny čtyřmi osami obdélných, polokruhově zakončených oken. Vnější stěny kostela jsou členěny lizénovými rámci v omítce.

Převzato z Památky a příroda Karlovarska

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube