10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Možná jsou jak vlakové, tak i autobusová spojení.

Náš kostel, který je zasvěcen Všem svatým, pochází z první poloviny 14. století. Po dlouhá léta se okolo kostela nacházel hřbitov, ale v roce 1939 byl přesunut na pole F. Nekoly směrem na Šťáhlavy. Při kostele dlouhá léta stála fara, ale její přesnou polohu neznáme, možná stála v místech bývalé kovárny. Původně byl kostel postaven v cisterciácké gotice, měl tedy vysokou štíhlou věž, která měla špičatou věž. Také hlavní loď byla vyšší, dokazují to zbytky střechy, které jsou viditelné z boku věže. V letech 1606-07 byl přestavěn do barokního slohu, dostal tedy tuto cibulovitou věžní báň. I po této přestavbě zůstala viditelná řada gotických prvků jako presbytář, vstupní portál s lomeným obloukem nad dveřmi či klenba nad okny. Snížení hlavní lodi mělo za důsledek částečné zakrytí fresky sv. Kryštofa, která je původní z dob postavení kostela.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube