10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Šťáhlavy, kostel sv. Vojtěcha

Program Noci kostelů 10. června 2022

16:00 - 16:20
Zahájení - pojednání o významu Noci kostelů; Sbírka na restaurování varhan
Zahájení - pojednání o významu Noci kostelů Sbírka na restaurování varhan
16:30 - 17:30
Vystoupení žáků ZŠ Šťáhlavy, Komorního orchestru Církevního gymnázia a Pěveckého sboru Sirény pod vedením Jakuba Šedivého
18:00 - 18:30
Konivadlo – divadlo pro malé i velké diváky
19:00 - 19:30
Koncert sboru Nová Česká píseň pod vedením Anastázie Šolcové
20:30 - 21:30
Koncert malé barokní hudby a operních árií pro potěchu duše
Šárka Řehořková – (baroknípříčná flétna), Písně a árie - Kateřina Hrušková (soprán) a Dominik Klapka (baryton) Muzikálové melodie - Nicol Krpejšová (soprán) Klavírní spolupráce Eva Vimrová

Informace o kostele

WWW: http://www.farnoststaryplzenec.cz

Adresa kostela: Komenského

GPS: 49°40'35.477"N, 13°30'13.732"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Nicol Krpejšová

 

Původní barokní kaple, vystavena v 17. století  Kokořovci, byla roku 1762 , dalšími majiteli panství Černíny z Chudenic, rozšířena na východní straně o kněžistě s oratoří a sakristí, na západní straně přibyla kruchta a vysoké průčelí se sochou sv. Vojtěcha.O staviteli se nedochovala žádná zpráva.Architektonické prvky však připomínají Dienzenhoferovy stavby v okolí , Kalvárii u Radnic a kostel sv. Martina ve Chválenicích.Lze tedy usuzovat , že štáhlavský kostel postavil Kilian Ignác Diezenhofer nebo některý z jeho žáků. V kostele se nachází klasicistní oltář od Ignáce Michala Platzera mladšího s černínským znakem a oltář sv. Jana Nepomuckého s reliéfem jeho shození do Vltavy.

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube