07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Vraclav, kostel sv. Mikuláše

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Celovečerní program:

Za léčivými bylinami do barokních lázní
Program připomene lázeňskou tradici areálu prostřednictvím herbářů z muzejních sbírek a prohlídky s kostýmovaným průvodcem.

Informace o kostele

WWW: https://farnostvmyto.cz/, https://www.muzeum-myto.cz/cs

Adresa kostela: Svatý Mikuláš, Vraclav

GPS: 49.971697085078524 ; 16.092688499999895

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Vojtěch Barcal

Kostel sv. Mikuláše ve Vraclavi je nejvíce ceněnou prací v díle nadaného pražského architekta Carla Antonia Canevalleho. Návrh vytvořil architekt v roce 1721 a ještě téhož roku byl veřejně vystaven na děkanství ve Vysokém Mýtě. Stavbu, započatou v roce 1724, financovala vysokomýtská obec a prováděli místní řemeslníci a robotníci pod stavebním dozorem (např. krov sestavil vysokomýtský tesař Matěj Podmela). Kompletně dohotovená stavba byla vysvěcena 21. května 1730. Východní dvouvěžové průčelí kostela sv. Mikuláše dominuje úzkému údolí a působí monumentálním dojmem. Hlavní chrámový prostor je určen komplikovaným geometrickým schématem. Na hlavní hloubkové ose stavby připojil Canevalle, se záměrem po zpodélnění svého hybného centrálního půdorysu, k ústřednímu prostoru pravoúhlé kněžiště se sakristiemi na jedné straně a vstupní síň s kruchtou a dvěma věžemi na druhé. Kostel stojí nad pramenem pitné vody, která byla již od počátku 17. století považována za léčivou. První pověst, dokládající léčivost vody, vypráví o vraclavském faráři Mikuláši, který si pomohl od svých zdravotních neduhů omýváním ve studánce pod ostrohem bývalého vršovského hradiště. Na památku svého uzdravení zde vystavěl drobnou kapličku zasvěcenou svému osobnímu patronu sv. Mikuláši. Největšího věhlasu ovšem získala pověst z roku 1664, která přibližuje okolnosti vyléčení chromých rukou vysokomýtského nožíře Jana Nečesaného. Vzrůstající sláva léčivé vody spojená s duchovní patronací sv. Mikuláše dala vzniknout v druhé polovině 17. století významnému poutnímu a lázeňskému místu. V interiéru kostela sv. Mikuláše je umístěna unikátní památka barokního sochařství - Křížová cesta z Hedče. Soubor osmi sousoší, popisující pašijový příběh Ježíše Krista, vytvořil neznámý řezbářský mistr se svou dílnou před rokem 1740 pro kaple vedoucí na Horu Matky Boží v Králíkách - Dolní Hedeči. Kulturní památka byla ze svého původního místa definitivně odstraněna po zničujícím střetu s neznámými vandaly v polovině 20. století. Prošla náročným restaurováním a dnes je součástí sbírek Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Muzeum je i současným provozovatelem areálu a stará se o jeho zpřístupnění. V bývalé lázeňské budově je umístěna stálá expozice Tisíciletá Vraclav. Dějiny obce v obrazech.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube