10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Hlinsko, modlitebna ČCE

Program Noci kostelů 10. června 2022

17:30 - 22:30
Otevření prostor Tvrze
V tomto roce chceme připomenout osobnost a dílo Jana Amose Komenského uprostřed bouřlivých osobních i politických zvratů. Časy programů jsou orientační.
18:00 - 18:30
slavnostní zahájení Noci kostelů
Úvodní slovo a a scénické čtení paní Lady Leszkowové
18:30 - 20:00
doc. Jindřich Halama: „Spravedlivá válka – nespravedlivý mír“
J. A. Komenský a Třicetiletá válka; přednáška a rozhovor. Doc. Jindřich Halama, Dr. je docentem na katedře etiky Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy.
20:30 - 21:00
„Labyrint světa a ráj srdce“
scénka v podání členů ochotnického spolku
21:00 - 21:30
Taizé
zpěvy a modlitby

Informace o kostele

WWW: http://hlinsko.evangnet.cz

Adresa kostela: U Tvrze 295

GPS: Loc: 49°45'37.633"N, 15°54'23.829"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Naděje Čejková

 

Modlitebna ČCE se nachází v budově, která je zřejmě nejstarší dochovanou stavbou v Hlinsku. Jedná se o pozůstatky gotické tvrze, která stála na obchodní stezce mezi Čechami a Moravou. První písemná zmínka o tvrzi je ze začátku 14. století. V 16. století sloužila tvrz jako celnice, koncem století prošla budova renesanční přestavbou. Roku 1904 byl dochovaný zbytek tvrze přestavěn do dnešní podoby.

V 70. letech budovu ve značně zchátralém stavu koupil Farní sbor ČCE v Hlinsku. Za velké finanční i pracovní obětavosti svých členů ji opravil a upravil na modlitebnu, tím ji mj. zachránil před úplnou devastací.

Od té doby se zde pravidelně konají bohoslužby (v neděli v 9 hodin) a příležitostně další setkání.

     Sbor v Hlinsku je malý, každou chvíli zápasíme o základní věci k životu. Ale také každou chvíli poznáváme, že žijeme díky Boží milosti, která probouzí obětavou víru u některých členů sboru a přináší pomoc z nečekaných míst. Za svůj hlavní úkol považujeme poskytování zázemí pro křesťanský život vlastních členů, svědectví víry a připravenost ke službě potřebným.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube