07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Lipová, kostel sv. Šimona a Judy

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:10
Otevření kostela a zvonění na uvítanou
18:00 - 22:00
Dle zájmu povídání o kostelních hodinách
Pokud bude zájem o informace ohledně kostelních hodin, zodpoví je kostelník na požádání.
19:00 - 19:20
Vystoupení dětí z dětského domova v Lipové
19:30 - 20:00
vystoupení dětí z obce na hudební nástroje
20:15 - 20:45
Koncert na varhany v podání pana Patrika Englera
Na varhany zahraje pan Engler.
21:00 - 22:00
komentovaná prohlídka
22:00 - 22:00
konec programu

Informace o kostele

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube