10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Bílovec, kostel sv. Mikuláše

Program Noci kostelů 10. června 2022

19:00 - 19:30
Mše svatá
19:30 - 22:00
Možnost osobního zastavení a zamyšlení
Kostel svatého Mikuláše bude otevřen pro ztišení a modlitbu. Příležitost k zapálení svíce a napsáni osobní prosby.
19:45 - 20:00
Zpěváci L. Švorcové
20:00 - 20:30
Komentovaná prohlídka
20:15 - 20:30
Zpěváci L. Švorcové
20:30 - 21:00
Schola Bílovec - večer chval
21:00 - 21:30
Komentovaná prohlídka
21:15 - 21:30
Zpěváci L. Švorcové
21:30 - 22:00
Kostel svatého Mikuláše - individuální prohlídka doplněna hudbou.
22:00 - 22:15
Společná modlitba za vyslyšení proseb.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostbilovec.cz

Adresa kostela: Slezské nám.

GPS: Loc: 49°45'28.177"N, 18°0'59.915"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ludmila Erteltová

Návaznost na dopravu:

Vlakem (stanice Bílovec), autobusem, kolo (cyklostezky číslo 6011, 6193, 6190), autem (po dálnici D1, exit 342)

Kostel svatého Mikuláše Bílovec

Stavební historie

Vznik kostela neodmyslitelně souvisí se založením města Bílovce kolem roku 1323 Vokem z Kravař.

Původní kostel byl kamenný, s jednou plochostropou lodí a presbytářem zaklenutým křížovou klenbou. Na severní straně ke zdi presbytáře kostela přiléhala sakristie. Z původního vybavení kostela se nám dochovala dřevěná plastika Ukřižovaného Krista z 30. let 14. století umístěná vpředu na levé straně.

V letech 1420 -1430 došlo k rozšíření kostela o dvě boční kaple na severu a na jihu. Tím dostal půdorys kostela tvar kříže. Jde o stavební aktivitu pánů z Kravař, kteří drželi Bílovec do roku 1434.

V 16. století za pánů z Fulštejna byla hlavní loď změněna na trojlodí a nově zaklenuta klenba dosedající na dva polygonální pilíře. Na západní straně kostela byla postavena věž, která byla přestavěna do dnešní podoby v letech 1614 – 1615 majitelem panství Karlem Pražmou z Bílkova. Sloužila také jako hláska města a byla zde i světnice strážného. Dále byla zbudována v kostele panská oratoř a ranně barokní kaple svatého Josefa.

Významnou úpravou bylo v roce 1771 z důvodu umístění nového oltáře, stržení původní gotické křížové klenby v presbytáři a nahrazení novou klenbou barokní, jak ji můžeme vidět dodnes.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube