07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Jihlava, modlitebna ECM

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 17:30
Komentovaná prohlídka fary
18:30 - 18:50
Nový svět Antonína Dvořáka - chvilka s hudbou
19:00 - 19:05
„Dvořák 120“ – kostely v celé ČR
krátký přímý přenos úvodní části symfonie „Z Nového světa“
19:10 - 21:00
Rozhovory, setkání, občerstvení

Celovečerní program:

Nabídka literatury
Výstava kronik ECM Jihlava
Prezentace činnosti Royal Rangers
organizace skautského typu pro práci s dětmi
Výtvarné aktivity pro děti
tvoření, malování na chodník, malování na obličej

Informace o kostele

WWW: http://www.ecmjihlava.cz

Adresa kostela: Seifertova 13

GPS: 49°23'35.450", 15°34'58.180"

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Eliška Kubíková

Návaznost na dopravu:

Modlitebna je v blízkosti zastávek MHD Jihlava (110 metů linky D, H, F, 7 a 250 metrů linky G, E, 9, 31, 41).

Sbor Evangelické církve metodistické v Jihlavě vznikl jako na ostatních místech v našich zemích z evangelizační činnosti, která začala v Praze v roce 1920 a pak se šířila do jiných měst a míst. V Jihlavě se konala evangelizace pod názvem „Náboženské obrodné hnutí“ každodenními biblickými přednáškami superintendenta Josefa P. Bartáka v biografu „Elité“ od 12. července do 5. srpna 1923. Sbor pak byl organizován 5. srpna 1923  jako osmnáctý sbor evangelické církve metodistické v Československu. První veřejné Služby Boží se konaly 22. července a pak pravidelně každou druhou neděli. Jinak se členové scházeli k pobožnostem v rodinách.

Modlitebna - kde se scházíme

V lednu 1924 církev koupila dům V Důlkách s bytem pro kazatele a místnostmi pro shromáždění. V roce 1968 stát tuto budovu zabavil kvůli výstavbě nové silnice. Náhradou jsme dostali dům na tehdejší Leninově, dnes Seifertově ulici. Scházíme se v něm dodnes, ačkoli už nám kapacitně nepostačuje.

Historie

V průběhu sta let farnosti jsme prožili období obnovy a růstu, ale i bolestivé odchody bratří a sester a osobní selhání jednotlivců. Pádem komunismu v listopadu 1989 jsme získali svobodu pro pouliční, stanové, autobusové i jiné druhy evangelizace – veřejné zvěstování zprávy o Boží lásce k člověku. S naší misijní pomocí byl vybudován sbor ve Žďáru nad Sázavou (nynější Křesťanské společenství). V roce 1992 vzniklo Středisko křesťanské pomoci – Azylový dům pro muže (SKP Jihlava). V roce 2001 nám sociální odbor a zastupitelé města svěřili péči o Azylový dům pro matky s dětmi (SKP Naděje pro život mezitím rozšířilo své služby). Třetím Střediskem křesťanské pomoci byl Y-port – přístav pro mladé, který fungoval řadu let.

Postupný nárůst počtu návštěvníků nedělních bohoslužeb vedl nejprve k jejich rozdělení na dvě shromáždění, pak se konaly dlouhou dobu v pronajatém sále Dělnického domu. Nyní se opět v neděli scházíme v těsných podmínkách na faře a vyhlížíme další cestu.

Máme nedělní besídkové skupiny pro malé děti s rodiči, předškoláky,  školáky a starší školáky. Během týdne pořádáme schůzky Přední hlídky Royal Rangers a mládeže. Dospělí se scházejí na menších skupinkách. V létě organizujeme dětský tábor a sborovou dovolenou.

Při bohoslužbách i jiných příležitostech nás doprovázejí hudební skupinky. Spolupracujeme s partnerským sborem McEachern Memorial UMC of Powder Springs z USA. Společně děláme například dovolené/tábory s výukou angličtiny.

Do jihlavské farnosti patří i sbor ve Znojmě, kam kazatel pravidelně dojíždí a od roku 2023 i sbor Brno, kde je službou pověřen diakon z jihlavského sboru.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube