07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Všeruby-Hájek, poutní kostel svaté Anny, Tanaberk

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 20:30 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 19:00
Otevřený kostel sv. Anny
19:00 - 20:00
Večer chval

Informace o kostele

WWW: https://www.tanaberk.cz/

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Karel Adamec

Kostel sv. Anny je rotunda elipsovitého půdorysu vystavěná v letech 1712–1717 pod vedením italského stavitele Marka Ant. Gilmettiho, který působil i v Klatovech ve službách chudenického panstva. K elipse po celém obvodě přiléhá ambitový ochoz. Rotunda chrámu, vysoká 19 metrů, je zakončena atikou, na níž byly sochy světců (M. Immaculata, archanděl Gabriel a svatí Roch, Václav, Florián, Šebestián). Malby pocházejí z let 1725–1727. Atika nad lodí bývala osazena plastikami a vázami. V r. 1723 nechali koutští hrabata Stadionové u kostela zřídit poutnický dům, pozdější hospodu. Později, v roce 1747 zde nechali vystavět faru s nadací pro 2 kněze. Od roku 1816 zde fungovala i škola. V roce 1865 (podle jiných údajů 1863) kostel vyhořel, střecha lodi byla upravována v r. 1897. (KDČB a Svaz turistiky ČSTV, 1977). V r. 1967 došlo ke zřícení části střechy i s atikou, při níž byly sochy zničeny. Záchranné práce organizoval P. Josef Břicháček. Základní obnova kostela se uskutečnila v letech 1978–1979 (P. Bohumil Marouš). Generální opravy fasád interiérů a pokrytí střechy měděným plechem však proběhly až v letech 1992–1995 (P. Miroslav Kratochvíl) – z vlastních zdrojů farnosti a svépomocí. Po r. 1990 byly rovněž obnoveny slavné anenské poutě i s účastníky z Německa. Pod chrámem je hrobka patronů kostela, hrabat Stadionů. Zajímavost: Pověst vypráví, že v r. 1703 na tomto místě spatřil záhadnou záři a zázračně se uzdravil kostelník ze Všerub. Ten pak zde z vděčnosti nechal postavit malou dřevěnou kapli, ke které záhy začali docházet poutníci z okolí. I někteří z nich prožili zázrak uzdravení a popularita místa rychle rostla. Převzato z knihy Petra Kokaisla a Pavly Kokaislové KOSTELY A KAPLE V DOMAŽLICKÉM OKRESE

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube