07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Olomouc, bývalý kostel sv. Petra a Pavla, Univerzita Palackého

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 22:00
Volně přístupný objekt
Na místě budou připraveny panely s informacemi a fotodokumentací.
19:00 - 20:00
Komentované prohlídky
Individuální komentované prohlídky se studentskými průvodkyněmi v časech 19:00, 19:20 a 19:40. Sraz na nádvoří FF UP Křížkovského 10.
19:00 - 20:00
Animační program nejen pro děti
Přijďte si s námi postavit vlastní kostel sv. Petra.

Informace o kostele

WWW: https://www.ff.upol.cz/

Adresa kostela: Křížkovského 10

GPS: 49°35'42.105"N, 17°15'35.132"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Lucie Suková

Kostel sv. Petra a Pavla na Předhradí byl nejstarším olomouckým kostelem zmiňovaným v písemných pramenech v souvislosti s obnovením moravského biskupství v roce 1063. Po přenesení biskupského stolce v roce 1141 se stal farním kostelem. Stával na Petrském návrší v jižní části Předhradí až do roku 1792, kdy byl zbořen. Jednalo se o pozdně gotickou podélnou orientovanou stavbu s opěrnými pilíři a polygonálně uzavřeným presbytářem. Při západním průčelí byla situována starší hranolová věž čtvercového půdorysu, další věž byla přistavěna v 17. století na severní straně.

 

Základy kostela sv. Petra a Pavla na Předhradí byly několikrát odkryty např. při výstavbě budovy školy Elisabethina v letech 1901–2 nebo v roce 1948, kdy proběhl první profesionální archeologický výzkum v Olomouci. Nejnověji byly základy odkryty při rekonstrukci děkanátu FF UP v letech 2015–2017. Kostel je připomenut vyznačením jeho půdorysu v dlažbě nádvoří děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Palackého na Křížkovského 10. 

 

Prohlédněte si 3D model kostela sv. Petra a Pavla vytvořený rtm. Bc. Petrem Hofmanem - tvůrcem projektu Bastionka Olomouc - na základě půdorysů a modelů odborných pracovníků NPÚ a architektů.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube