07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Vysoké Mýto, kostel Nejsvětější Trojice

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
19:00 - 22:00
Prostor ke ztišení

Informace o kostele

WWW: https://farnostvmyto.cz/

GPS: 49°57'2.97"N, 16°9'40.84"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Stanislav Tomšíček

Kostel Nejsvětější Trojice se nachází v Městské památkové zóně na tzv. bývalé Kněžské zahradě a bývalém hřbitově, dnes Jungmannovy sady.

Byl postaven v r. 1543 mistrem Blažejem z Litomyšle a rozšířen v r. 1592 mistrem Trebkem. Po třicetileté válce byl opraven a západní štít zbarokizován. Kostel nemá věž, zato je typický vysokým barokním štítem s portálem od pardubického sochaře Vlčka.                

Zpráva o založení kostela Nejsvětější Trojice je dochována na pískovcové desce. Poslední větší úprava byla provedena v r. 1903.

Kněžiště chrámu připomíná poslední dobu gotiky, chrámová loď byla barokně zrestaurována. Pod obrazem na hlavním oltáři se nachází nejstarší obraz Vysokého Mýta  z 1. poloviny 18. století /dočasně umístěn v muzeu/.

V lodi je pískovcový náhrobek s nápisem, že je zde pochována dcera Urozeného Pána Jana Milewinského z Szonowa. Pod nápisem jsou 2 erby: Jana Milewinského – sova na ratolesti, a Lidmily z Mečkova – zkřížené meče. Potomci Pánů z Mečkova po přeslici byli v 16. století majiteli domů ve Vysokém Mýtě.

Poslední oprava vnějšího pláště proběhla v letech 1994 – 2000, kdy jako poslední byly provedeny vnitřní kanálky. V r. 1999 proběhl v kostele restaurátorský průzkum, při kterém byla objevena za hlavním oltářem část středověké malby a část malovaného rámu. V lodi kostela bylo nalezeno původní gotické okno ve výšce cca 7m přímo nad fragmenty nástěnných  (jedná se patrně o malovaný epitaf).

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube