07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Choceň, kostel sv. Františka Serafínského

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:30 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:50
Mše sv.
19:00 - 20:30
Beseda se Stanislavem Havlíčkem - Lékaři bez hranic v pásmu Gazy
Sedmá mise. V Rafáhu, městě svojí velikostí srovnatelným třeba s Hradcem Králové, kde kolabovaly prakticky všechny veřejné služby, žilo v únoru téměř 1,8 milionu lidí. S limitovaným přístupem ke zdrav. péči a s omezenými zdroji potravin i pitné vody.
21:00 - 21:45
Koncert smíšeného sboru Cantus - Missa brevis
21:45 - 22:30
Tichá návštěva kostela

Informace o kostele

Historie kostela: První zmínky o choceňském kostelu pocházejí z poloviny 14. století. Konkrétně je kostel uváděn jako farní k roku 1350 v popisu pražské diecéze. Z původního dřevěného kostela se nic nedochovalo, protože v průběhu času třikrát vyhořel (v letech 1602, 1659 a 1725). Nynější kostel byl postaven v rozmezí let 1728-1733 ze jmění kostelů filiálních a z příspěvků dobrodinců, zejména hraběte Štěpána Viléma Kinského a pražského arcibiskupa hraběte Ferdinanda Khuenburga, který věnoval ze solné kasy 1500 zlatých. Patron kostela: Svatý František Serafinský, známější pod jménem z Assisi (1182-1226) – mnich, zakladatel žebravého řádu františkánů a mystik. Svátek má 4. října. Architektura kostela: Kostel je tradičně orientován od západu (vchod) směrem k východu (oltář), neboť druhý příchod Krista v Soudný den má přijít z východu. Kostel má přijímat první a poslední sluneční paprsky. Jednolodní obdélníková stavba s výrazně vystupující příčnou lodí, užším segmentovým uzavřeným presbytářem a oktagonální sakristií, připojenou v ose. Hlavní průčelí, průčelí příčné lodi i závěru ukončeny vysokými volutovými (spirálovitý motiv) štíty. Vnitřek lodi členěn vtaženými přízedními pilíři, vytvářejícími řadu mělkých výklenkových kaplí, z nichž východní jsou širší a hlubší. Loď sklenuta valenou klenbou s lunetami, křížení v příčné lodi kupolí, navenek se neuplatňující, na pendentivech (trojúhelníková výseč). V západní části lodi kruchta se zprohýbaným parapetem na segmentovém oblouku.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube