07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Praha 2 - Vinohrady, kostel sv. Ludmily

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:30 - 22:40 Otevřeno, možnost návštěvy
16:30 - 17:15
Mše svatá
17:45 - 17:55
Vystoupení pěveckého sboru Arcibiskupského gymnázia
18:00 - 18:05
Sarabanda - Georg Friedrich Händel, Flamenco - Deborah Henson-Conant
Účinkuje: Sofia Sejková (výherkyně ceny Talent Arcibiskupského gymnázia 2024), harfa
18:10 - 18:15
Caprice č. 24 a moll - Niccolò Paganini
Účinkuje: Alžběta Dusová (studentka Arcibiskupského gymnázia), housle
18:20 - 18:30
Joseph Haydn, Missa brevis Sancti Joannis de Deo
Účinkuje: Orchestr a sbory Arcibiskupského gymnázia pod vedením Kristýny Pechové a Andreje Bozic
18:45 - 19:30
Koncert
Účinkuje: Iva Rosario, varhany & Christoph Slaměník, varhany & Jakub Šimek, klarinet & Josef Macek, bariton
19:30 - 20:15
Přednáška - král David
Přednese P. ThLic. Cyril Tomáš Matějec, Ph.D. et Ph.D., OPraem.
20:30 - 21:00
Pěvecký koncert
Účinkuje: Organický sbor - Krásné zpěvačky. Zazní písně duchovní i lidové, z krajin blízkých i vzdálených. Sbormistr Vladimír Hájek, klavír Petra Pachovská.
21:15 - 22:00
Svatoludmilská gregoriánská schola
V pásmu gregoriánského chorálu a raných vícehlasů bude možné zaposlouchat se do zpěvů uplynulých tisíciletí.
22:00 - 22:30
Přednáška o kostele sv. Ludmily
Stručný výklad o historii kostela a významných osobnostech, které jsou s ním spjaté. Přednese P. Mgr. Jakub Berka, O.Praem.
22:40 - 22:45
Zakončení Noci kostelů – společná modlitba

Informace o kostele

WWW: http://ludmilavinohrady.cz

Adresa kostela: nám. Míru

GPS: 50°4'31.674"N, 14°26'13.766"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Beatrix Sviezeny

Návaznost na dopravu:

metro A - stanice Náměstí míru

bus 135 - zastávka Náměstí míru

tram 4, 10, 16, 22 - zastávka Náměstí míru

Kostel byl postaven v letech 1888 - 1892 podle plánů architekta Josefa Mockera. Na jeho výzdobě se podíleli slavní umělci té doby, jako např. sochař Josef Václav Myslbek, nebo malíři Josef Čapek, Antonín Procházka nebo František Ženíšek. Do chrámu byly uloženy ostatky sv. Ludmily a sv. Václava. Od roku 1974 byl kostel nejdříve kvůli výstavbě metra a později kvůli rekonstrukci na dlouhou dobu uzavřen. Slavnostní bohoslužbou, vedenou kardinálem Miloslavem Vlkem, v roce 1992 byla stavba znovu otevřena. Kostel sv. Ludmily je cihlová trojlodní bazilika s příčnou lodí ve tvaru kříže. Její dvě štíhlé 60metrové věže tvoří dominantu nejen náměstí Míru, ale celé Jugoslávské ulice. Interiér chrámu vyniká barevností, způsobenou především svými barevnými vitrážemi, a oplývá bohatou malířskou a sochařskou výzdobou. Kostel sv. Ludmily byl slavnostně vysvěcen 8. října 1893. Hlavním světitelem byl pražský arcibiskup, kardinál František z Pauly hrabě Schönborn. Dne 8. října 2018 farnost oslavila 125. výročí posvěcení kostela mší svatou, jejímž hlavním celebrantem byl pražský arcibiskup kardinál Dominika Duka, OP. Ten zároveň požehnal vzácné varhany z roku 1898, které v letech 2013-2018 prošly celkovým restaurováním. 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube