07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Hustopeče u Brna, kaple sv. Rocha

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 21:30 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 20:45
Soutěžení na Křížovém vrchu
soutěž nejen pro děti
18:00 - 21:00
Komentovaná prohlídka kaple
fresky od arch. Ludvíka Kolka
18:30 - 21:00
Táborák s opékáním špekáčků
19:00 - 19:05
Dvořák 120
výročí 120 let od smrti Antonína Dvořáka
21:00 - 21:30
Společné rozjímání a ukončení Noci kostelů

Informace o kostele

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube