07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Orlová-Město, kostel Narození Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 0:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 17:45
Mše svatá
Páteční bohoslužba
18:00 - 19:00
Koncert: Benjamin Levíček
Koncert pod záštitou SONS Orlová - Havířov v rámci Dnů umění nevidomých
18:00 - 22:00
Nabídka upomínkových předmětů a medových a ovocných dobrot
Nabízíme vám něco na památku i něco na zub...
19:00 - 20:00
Poklad v kostele
Hra pro děti i dospělé
19:30 - 22:00
Čaj na faře
aneb přijďte jen tak pobýt, občerstvit se...
19:30 - 22:00
Prohlídka věže a zvonů
Přijďte si prohlédnout zvony věže kostela zblízka.
19:30 - 22:00
Ochutnávka mešního vína
aneb na slovíčko s panem farářem P. Rafalem Walou
20:00 - 21:00
Komentovaná prohlídka kostela
O historii i současnosti kostela pro všechny, kdo se chtějí dovědět více.
21:00 - 22:00
Chvaltet: Chvály
Zpívejme s vokální skupinou Chvaltet
22:00 - 23:00
Píseň písní
Biblická poezie
23:00 - 24:00
Varhanní rozjímání
aneb hlas 2700 píšťal

Otevřené chrámy
Navštivte náš kostel i v jiné dny v rámci projektu Otevřené chrámy.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostorlova.cz

Adresa kostela: Lidická 770

GPS: 49°50'45.003"N, 18°25'46.651"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Renáta Olšarová

Návaznost na dopravu:

Kostel je v těsné blízkosti Starého náměstí v Orlové - Městě. Nejbližší autobusová zastávka MHD je Orlová, Město, náměstí. Další zastávka ze směru Karviná, Havířov i Ostrava je Orlová, Město, čerp. stanice.

Kostel Narození Panny Marie byl postaven v letech 1903 - 1906 v novogotickém stylu se zachováním presbytáře z dřívějšího kostela z roku 1466. Historie tohoto, dříve poutního místa, sahá až do 13. století a za svou existenci vděčí polským benediktinům. Nynější, novogotická stavba je technicky unikátní svou velikostí a použitým materiálem pro klenby, železobetonem. Je dvouvěžní, v každé z věží je nyní již opět po dvou zvonech. Dva zvony z let 1434 a 1435 v pravé věži doplnily 12. září 2010 v levé věži dva zvony nové - sv. Martin a sv. Barbora. V interiéru návštěvníka zaujmou barevná vitrážová okna, ozdobná klenba a malby na stěnách, zvláště r. 2013 zrestaurovaná malba v presbytáři, zobrazující pověst o založení kostela a Orlové. Pozornost příchozího však na první pohled upoutá nejvíce hlavní oltář, zrestaurovaný v r. 2013. Za zmínku určitě stojí také krásně znějící varhany s 2 700 píšťalami. Kostel je poddolován a ve své historii byl již více krát ohrožen zánikem. Nejvíce v 80. letech 20. století, kdy jej doslova před demolicí zachránil P. ThDr. Antonín Huvar, Fam. OT, papežský prelát, společně s odvážnými farníky. V jeho díle pak od r. 2000 pokračoval farář a karvinský děkan P. Mgr. Pavel Cieslar, který mezi lety 2000 a 2005 statické zabezpečení kostela dokončil, kostel vymaloval a začal s opravami exteriéru. V těchto pracích pak od r. 2005 pokračoval P. Mgr. Martin Pastrňák, O. Cr., farář a karvinský děkan. V červnu r. 2013 byla generální oprava ukončena a téměř 30 let oprav kostela v září 2013 připomněla výstava s názvem Snahy o záchranu kostela.                            

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube