02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Kadaň, kostel Povýšení sv. Kříže

Program Noci kostelů 2. června 2023

18:00 - 23:50 Otevřeno, možnost návštěvy
19:00 - 19:05
Zvonění na kostelní zvony, Kadaňští zvoníci
19:05 - 19:25
Čtení evangelia, slovo kněze na téma KŘEST, Josef Čermák
19:30 - 19:50
Vystoupení dětského pěveckého sboru DoNoty při Základní škole Rudolfa Koblice Kadaň, vede Jana Hieke
19:50 - 21:00
Zastav se ! :-)
Prostor pro modlitbu, ztišení, meditaci, možnost rozhovoru s knězem
21:05 - 21:25
Čtení evangelia, slovo kněze na téma KŘEST
Prostor pro modlitbu, ztišení, meditaci, možnost rozhovoru s knězem, vystavení NS
21:30 - 21:50
Hudební vystoupení dua Evy Sítkové a Kolomana Zachara ze skupiny KEMP, Biblické písně - A. Dvořák
Eva Sítková - zpěv, Koloman Zachar - klavír
21:50 - 22:30
Zastav se podruhé ! :-)
Prostor pro modlitbu, ztišení, meditaci, možnost rozhovoru s knězem
22:35 - 22:45
Slam poetry na téma KŘEST Jan Losenický, starosta města
22:50 - 23:15
Vystoupení hudebního klubu Gymnázia Kadaň - RanDáL, vede Alenka Benešová
23:30 - 23:40
Závěrečná píseň sborů
Závěrečná píseň sborů a veřejnosti.
23:40 - 23:50
Cítíš potřebu děkovat? Poděkuj. :-)
Možnost poděkování a rozloučení, modlitby před uzavřením kostela. Přechod do Růžencové kaple k závěrečné modlitbě s knězem.

Celovečerní program:

Zapal si svíčku.
Za rodinu, za mír ve světě, za pevnou víru, ...za cokoliv dobrého - Zapal si u nás svíčku. :-)

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

chůze, parkoviště na náměstí

Po založení města Kadaně v polovině 13. století vyvstala potřeba zřízení nového farního kostela. První zmínky o něm pocházejí až z 90. let. Zasvěcen byl Panně Marii. Šlo pravděpodobně o trojlodní baziliku s dvojvěžovým západním průčelím (pokud nebylo až pozdně gotické), jejíž kněžiště bylo přizpůsobeno liturgickým hodinkám řeholní komunity johanitů ze sousedící komendy. Tento stav pravděpodobně přetrval do požáru roku 1498, po němž byl chrám částečně přebudován: snad až tehdy získal nové pozdně gotické presbyterium a západní předsíň s dodnes dochovanou krouženou žebrovou klenbou. Podle Willenbergovy kresby z roku 1602 nové presbyterium výrazně převyšovalo původní trojlodí a spolu s dvojvěžím dodávalo farnímu chrámu monumentální charakter. Rokem 1542, kdy se johanité (maltézští rytíři) vzdali duchovní správy v Kadani, započala souvislá řada neřeholních farářů a děkanů. Jedním z nejvýznamnějších byl v polovině 18. století Leopold Roch, který dokončil barokizaci kostela a uprostřed náměstí zřídil sloup Nejsvětější Trojice (1755). Zmíněná barokní přestavba probíhala ve dvou fázích. Nejprve bylo v polovině 17. století (po r. 1654) za účasti italských architektů přestavěno průčelí a západní polovina chrámu. Staré středověké trojlodí se tím proměnilo ve vysoké jednolodí s postranními kaplemi podle chrámu Il Gesù v Římě. Došlo též ke změně zasvěcení a kostel je od té doby znám pod titulem Povýšení svatého Kříže. Zhruba o století později (po r. 1746) přestavěl kadaňský architekt Jan Kryštof Kosch pozdně gotické presbyterium do vznosné barokní formy. Chrám byl spolu s městem těžce poškozen velkým požárem v říjnu 1811, kdy se zřítily klenby i s nástropními malbami. Znovu vysvěcen byl kostel o dvě léta později. Jeho dnešní zařízení je dílem dovezeno odjinud (např. hlavní oltář a kazatelna pocházejí ze zrušeného kostela sv. Michaela v Litoměřících), anebo zhotoveno v novobarokním slohu v průběhu 19. století. bohoslužby: po až pá v 17:15, v so v 08:00, o nedělích a svátcích v 08:30

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube