07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Vranov, kostel Narození Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 17:45
Prohlídka lichtenštejnské hrobky
Komentovaná prohlídka lichtenštejnské hrobky. Provází Klára Komosná a Pavel Galík.
17:00 - 21:00
Výtvarná dílna, nejen pro děti
Probíhá na rajském dvoře. Stvoříme z hlíny ...
17:00 - 21:30
Večerní kavárna
Setkání při kávě a domácích dobrotách v klášterních prostorách.
18:00 - 18:45
Návrat paulánů do českých zemí po bitvě na Bílé hoře
Přednáška s promítáním ve farním sále. Přednášející Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
18:00 - 18:45
Mše svatá
Mše svatá
19:00 - 19:05
Dvořák 120
Novosvětská od Antonina Dvořáka v podání vás/nás všech. Prostor před hrobkou.
19:00 - 19:30
V objetí rytmiky s polibkem klasiky
Vystoupení vranovského sboru v předprostoru hrobky.
19:30 - 20:00
Interview s panenkou Marií
Povídání paulána Milana Dolečka a Kláry Komosné o vranovských soškách Panny Marie.
20:00 - 20:45
Prohlídka lichtenštejnské hrobky
Komentovaná prohlídka lichtenštejnské hrobky. Provází Klára Komosná a Pavel Galík.
20:30 - 21:00
Vranov jako střed světa
Zamyšlení architekta Marka Štěpána.
21:00 - 21:30
Brněnské trombónové trio
Hudební vystoupení v kostele.
21:30 - 22:00
Chorály svaté Hildegardy z Bingenu
MgA. Alexandra Polarczyk vystudovala sólový zpěv na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a na Ostravské univerzitě ve třídě operní pěvkyně Evy Dřízgové-Jirušové. Chorálům Hildegardy z Bingenu se Alexandra začala věnovat již během studia na vysoké škole.

Celovečerní program:

Můj parťák v nebi
Krátká zastavení u patronů našich biřmovanců, v kostele.

Informace o kostele

WWW: http://www.dc-vranov.cz

Adresa kostela: Vranov u Brna, 7

GPS: 49°18'32.4"N, 16°36'44.28"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Akad. arch. Vanda Štěpánová

Návaznost na dopravu:

bus 41, 57 (Vranov, křižovatka)

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 17.09.2014)

Ne
8:00 celý rok, každý týden
11:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
6:45 celý rok, každý týden
Út
6:45 celý rok, každý týden
St
18:00 zimní čas, každý týden
19:00 letní čas, každý týden
Čt
6:45 celý rok, každý týden
10:45 celý rok, každý týden
18:00 zimní čas, každý týden
19:00 letní čas, každý týden
So
6:45 celý rok, každý týden
11:00 celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci

Vranov u Brna je známým a hojně navštěvovaným mariánským poutním místem, jehož historie sahá až do 13. století. Nachází se uprostřed krásné přírody asi 12 km severně od Brna v místech, kterým se dříve říkalo Moravské Švýcarsko. Historie Vranova se podle prastaré zbožné tradice zaznamenané kronikáři paulánského řádu klade do roku 1240, kdy zemský úředník, šlechtic Vilém nabyl na přímluvu Matky Boží ztraceného zraku. Z vděčnosti za své uzdravení nechal na Vranově postavit dřevěný kostelík, který se od nejstarších dob stal cílem poutníků. Nynější farní a poutní kostel Narození Panny Marie byl vybudován spolu s klášterní kvadraturou v letech 1617-1633 tehdejším majitelem panství knížetem Maxmiliánem z Liechtensteina podle plánů jezuity Jana Maria a brněnského stavitele Ondřeje Erny. Je postaven v raně barokním slohu s jedinou vnitřní prostorou. Dominantou hlavního oltáře je líbezná socha Panny Marie Vranovské s téměř sepnutýma rukama a mírně nakloněnou hlavou. Socha je dílem neznámého řezbáře z doby před rokem 1500 a přinesli ji patrně první pauláni vranovské komunity. Oltářní obraz Nejsvětější Trojice pochází od vídeňského malíře Paula Trogera. Kostelní klenba má bohatou freskovou výzdobu  opěvující slávu Matky Boží obklopenou anděli od malíře Jana Jiřího Etgense. Současně s výstavbou kostela byla pro rod zakladatele zřízena krypta, do nynější empírové podoby nákladně upravená na začátku 19.stol. Je zde dosud pohřbeno na 50 členů liechtensteinského rodu, přičemž poslední zde spočinula princezna Marie Benedikta v lednu 1992, která chtěla být pochována po boku svého otce pohřbeného v roce 1938. Je světovým unikátem, že se členové panujícího rodu cizího státu nechávali pohřbívat mimo výsostné území své země, v tomto případě Liechtensteinského knížectví (Fürstentum Liechtenstein).

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube