07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Kozlov-Sačany, kostel sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:30 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://ledecns.farnost.cz

GPS: 49°44'47.230"N, 15°16'12.546"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Jana Sklenářová

Kostel sv. Jana Křtitele

 První zmínky o kostele jsou z roku 1280. Vladyka Zbraslav ze Sačan postoupil roku 1307 kostel řádovému domu Cyriaků – křižovníků s červenou hvězdou.  Řád přebýval v Praze v kostele svatého Kříže Většího. Tento řád si dosazoval do kostelů své faráře.  V roce 1350 je kostel uváděn v seznamu farních kostelů v děkanátu štěpánovském. Po vypálení byl dlouho neopravovaný.  Jeho obnovení lze datovat podle starého zvonu do roku 1465. Obnovena byla i fara.  V roce 1651  se kostel stává filiálním k děkanskému kostelu v Ledči nad Sázavou. Na konci třicetileté války byla fara zničena a  zanikla natrvalo.

  Kostel je stavbou jednolodní obdélník s pravoúhlým presbytářem a věží v západním průčelí.  Ta byla ke kostelu přistavěna v roce 1753. Strop kostela je plochý, krytý dřevěnými trámy. Oltář je raně barokní, uprostřed se sochou sv. Jan Křtitele. Menza je zděná. Postranní oltáře mají také zděnou menzu. Dnes jsou zde sochy Božského srdce Páně a Neposkvrněného srdce Panny Marie.   U oblouku stojí jednoduchá kazatelna bez ozdob.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube