07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Nýrsko-Zelená Lhota, kostel sv. Wolfganga

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:15
Zahájení, přivítání návštěvníků
18:00 - 20:00
Sv.Wolfgang - historie a současnost
Letos uplyne 1100 let od narození sv. Wolfganga, jemuž je zasvěcen kostel v Zelené Lhotě. Proto i celý program Noci kostelů bude věnován tomuto významnému světci. Zveme vás na prohlídku kostela i na další aktivity.
18:15 - 18:30
Kdo je sv. Wolfgang a proč jsme dnes v kostele v Zelené Lhotě?
Pokud se chcete dozvědět něco o tom, kdo byl sv. Wolfgang a jaký význam měl pro český národ, pak je krátká přednáška ideální příležitost.
18:30 - 19:00
Legenda sv. Wolfganga
Divadelní představení - obrazy ze života sv. Wolfganga
18:30 - 20:00
Výtvarná dílna pro děti
Děti mají letos možnost vytvořit si z korálků desátek, ale také si prověřit svoje znalosti v kvízu a tak trochu skrze hru poznat postavu sv. Wolfganga, i jemu zasvěcený kostel v Zelené Lhotě.
19:00 - 19:05
Zvony zvoní
Stejně jako v jiných kostelích, i v Zelené Lhotě se rozezní zvon, který odedávna určoval člověku čas a životní rytmus.

Informace o kostele

Kostel čtvercového půdorysu s půlkruhovým zakončením, sakristií a malou věžičkou byl postaven v 18.století a byl znám svým krásně zdobeným interiérem, oltářem, dřevěnými sloupy a kůrem. Na hlavním oltáři z 18.století jsou plastiky sv. Wolfganga, sv. Václava, sv. Floriána, sv. Šebestiána a sv. Jana Nepomuckého. Ke kostelu patřila fara (nedochovala se - vyhořela, zůstal pouze plot), dům kostelníka (stále stojí - rekreační chalupa) a úzce spjatá s ním byla i stará škola (dnes v rekonstrukci). Od fary ke kostelu byly vybudovány kamenné schody, na jejichž spodním konci byl kříž. Okolo roku 1994 byl kostel opraven po čtyřicetiletém chátrání za totality. Zajímavost: Pohřby se dělily na chudé a bohaté, kdy při bohatém pohřbu došel farář až do domu nebožtíkova a průvod mířil odtamtud na kostelní hřbitov, zatímco při pohřbu chudého zesnulého musel být tento dopraven ke křížku u schodiště a smuteční průvod šel jen od fary ke kostelu.

   

Fotogalerie z Noci kostelů:

Noc kostelů v kostele sv.Wolfganga v Zelené Lhotě v r. 2024
Noc kostelů v kostele sv.Wolfganga v Zelené Lhotě v r. 2024
Nýrsko-Zelená Lhota, kostel sv. Wolfganga

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube