07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Studenec u Horek, kostel sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:30 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 19:00
Mše svatá s doprovodem dětské scholy
19:00 - 21:00
Kostel přístupný k prohlídce, včetně výstupu na věž
Možnost prohlédnout si kostel, vystoupat na věž ke zvonům, zapálit si svíčku či jen tak spočinout v posvátném prostoru.

Informace o kostele

Kostel sv. Jana Křtitele byl postaven v letech 1866-68. Vysvěcen byl 13. září 1868 biskupem Karlem Boromejským Hanlem. Hlavní oltář a boční oltáře jsou dílem novopacké sochařské dílny Antonína Suchardy.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube