10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 10. června 2022

zpívání s Mariankami

Informace o kostele

WWW: http://www.fatym.com

GPS: 48°55'14.52"N, 15°52'21"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jana Hrubá

Autorem kostela na Šumné, je moravský architekt Marek Štěpán. Kostel patří k nejmladší sakrální stavbě na Znojemsku. Byl posvěcen brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem právě v roce, kdy si obec Šumná připomínala 210 let od svého založení. Architektonická forma kostela je prostá, v geometrických liniích, vystavěna na striktní proporční osnově vycházející z vepsaného kruhu (jak v půdorysech, tak v řezech). Architektura kostela vychází ze starých raně křesťanských podélných sakrálních staveb s apsidálním závěrem a přepisuje je pro potřeby současné liturgie. Kostel intimních rozměrů má obdélníkový půdorys, rozdělený na věž, loď a závěr. Hlavním prostorem je obdélná zaklenutá loď s kněžištěm v apsidiálním závěru. Věž má 4 podlaží, v 1. a 2. podlaží je kůr, nad ním zvonice, na vrcholu věže je kříž z probarveného betonu. V suterénu pod presbytářem je umístěna klubovna se zázemím, přístupná zvláštním vstupem. Liturgické řešení se obrací k rané křesťanské architektuře. Ohniskem prostoru je presbytář, ten je vyvýšen o 2 stupně vůči lodi na kruhovém ostrově. Centrem presbytáře je obětní stůl, ten je stejně jako ostatní liturgický mobiliář z Božanovského pískovce.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube