07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Koncert komorního pěveckého sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra

Koncert komorního pěveckého sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra pod vedením sbormistryně Hany Tonzarové

Informace o kostele

WWW: http://www.noccsh-pribram.estranky.cz

Adresa kostela: Prokopská

GPS: 49°41'2.763"N, 13°59'29.454"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jana Skořepová, Dis.

Návaznost na dopravu:

Sbor CČSH Mistra Jakoubka ze Stříbra Církve československé husitské v Příbrami na Březových Horách

Ulice: Prokopská

Město: Příbram - Březové Hory

Spojení MHD: autobus č. 3,10- viz řády MHD Příbram na www.idos.cz

Spojení z Prahy: Po R 4 (Strakonická), exit 41 (Skalka), odbočit doprava (směr Příbram), silnice I. třídy č. 18 - mění se v ulici Evropská - po ní až na kruhový objezd - zde druhá odbočka vpravo - ulice Husova - po ní až k 2. světelné křižovatce - zde zahnout doleva na náměstí J.A. Alise. zde zahnout doleva do Prokopské ulice - kolem kostela sv. Vojtěcha ŘKC Prokopskou ulicí vzhůru - po pravé straně Sbor M. Jakoubka ze Stříbra CČSH.

 

 

SBOR CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ Mistra Jakoubka ze Stříbra na Březových Horách

  Sbor byl postaven v r. 1936 ve funkcionalistickém slohu dle návrhu architekta S.Vachaty.

   Ve věži 30 m vysoké je rozhledna, z níž se otevírá krásný pohled na Příbram a okolí, i na vzdálené brdské lesy. Z původních tří zvonů ve věži byly dva zvony odvezeny a zničeny ve II. světové válce. V současné době je ve sboru jediný zvon,   který je pojmenován po prvním patriarchovi naší církve Dr. Karlu Farském. Hlas tohoto zvonu zve po léta k nedělním bohoslužbám a setkáváním ve sboru.

Sbor je památný a krásný, hlásá se v něm Boží slovo, uskutečňují se zde i koncerty a další akce, je centrem naší husitské církve zde a je stálou ozdobou města Příbrami.

Interiér - reliéfy, sochy, vnitřní vybavení: Uvnitř sboru je obřadní prostor s kněžištěm, v jehož průčelí je umístěn velký světelný kříž, který spočívá symbolicky na kamenech z dolů Vojtěch na Březových Horách a z města Stříbra. Sbor odráží hornickou příbramskou tradici. Uvnitř je ozdoben reliéfy V. Šáry a V. Antoše, které jsou vsazeny do čelních stěn kněžiště. Zobrazují identické postavy zakládajících členů zdejší náboženské obce znázorňující: Přijímání podobojí v husitské církvi s Mistrem Jakoubkem ze Stříbra, kazatelem v kapli Betlémské a nástupcem M. J. Husa a druhý s promítnutím do současnosti, na němž je zobrazen první místní farář prof. Kalous. Dva další reliéfy zobrazují „Pláč exulantů po Bílé Hoře“ s J. A. Komenským a „Radost z osvobození 28. 10. 1918“ s T. G. Masarykem. Proroctví J. A. Komenského: „Věřím Bohu, že po přejití vichřic hněvu vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český zde přetrvalo čas nesvobody a došlo k jeho naplnění dnes.

V předsíni i uvnitř sboru je umístěno kolumbárium, v němž jsou uloženy ostatky mnoha našich věřících.

Kostel - Sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra Církve československé husitské v Příbrami na Březových Horách předběhl dobu. Slovo Boží je v něm předáváno všem, kdo jej chtějí slyšet. Všem, kteří po všechna léta vstupovali a vstupují, aby vzpomínali, prosili, slovem i zpěvem děkovali, a na usmíření a v oběť chvály Páně podobojí způsobu přijímali a učili se v lásce a pravdě žít a konat.

Pravidelné bohoslužby každou neděli od 9.00 h. a ve svátky a významné dny.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube