07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Vernisáž výstavy fotografií - Ing. Petr Čížek, Ph.D.

Informace o kostele

WWW: http://www.noccsh-pribram.estranky.cz

Adresa kostela: Prokopská

GPS: 49°41'2.763"N, 13°59'29.454"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jana Skořepová, Dis.

Návaznost na dopravu:

Sbor CČSH Mistra Jakoubka ze Stříbra Církve československé husitské v Příbrami na Březových Horách

Ulice: Prokopská

Město: Příbram - Březové Hory

Spojení MHD: autobus č. 3,10- viz řády MHD Příbram na www.idos.cz

Spojení z Prahy: Po R 4 (Strakonická), exit 41 (Skalka), odbočit doprava (směr Příbram), silnice I. třídy č. 18 - mění se v ulici Evropská - po ní až na kruhový objezd - zde druhá odbočka vpravo - ulice Husova - po ní až k 2. světelné křižovatce - zde zahnout doleva na náměstí J.A. Alise. zde zahnout doleva do Prokopské ulice - kolem kostela sv. Vojtěcha ŘKC Prokopskou ulicí vzhůru - po pravé straně Sbor M. Jakoubka ze Stříbra CČSH.

 

 

SBOR CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ Mistra Jakoubka ze Stříbra na Březových Horách

  Sbor byl postaven v r. 1936 ve funkcionalistickém slohu dle návrhu architekta S.Vachaty.

   Ve věži 30 m vysoké je rozhledna, z níž se otevírá krásný pohled na Příbram a okolí, i na vzdálené brdské lesy. Z původních tří zvonů ve věži byly dva zvony odvezeny a zničeny ve II. světové válce. V současné době je ve sboru jediný zvon,   který je pojmenován po prvním patriarchovi naší církve Dr. Karlu Farském. Hlas tohoto zvonu zve po léta k nedělním bohoslužbám a setkáváním ve sboru.

Sbor je památný a krásný, hlásá se v něm Boží slovo, uskutečňují se zde i koncerty a další akce, je centrem naší husitské církve zde a je stálou ozdobou města Příbrami.

Interiér - reliéfy, sochy, vnitřní vybavení: Uvnitř sboru je obřadní prostor s kněžištěm, v jehož průčelí je umístěn velký světelný kříž, který spočívá symbolicky na kamenech z dolů Vojtěch na Březových Horách a z města Stříbra. Sbor odráží hornickou příbramskou tradici. Uvnitř je ozdoben reliéfy V. Šáry a V. Antoše, které jsou vsazeny do čelních stěn kněžiště. Zobrazují identické postavy zakládajících členů zdejší náboženské obce znázorňující: Přijímání podobojí v husitské církvi s Mistrem Jakoubkem ze Stříbra, kazatelem v kapli Betlémské a nástupcem M. J. Husa a druhý s promítnutím do současnosti, na němž je zobrazen první místní farář prof. Kalous. Dva další reliéfy zobrazují „Pláč exulantů po Bílé Hoře“ s J. A. Komenským a „Radost z osvobození 28. 10. 1918“ s T. G. Masarykem. Proroctví J. A. Komenského: „Věřím Bohu, že po přejití vichřic hněvu vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český zde přetrvalo čas nesvobody a došlo k jeho naplnění dnes.

V předsíni i uvnitř sboru je umístěno kolumbárium, v němž jsou uloženy ostatky mnoha našich věřících.

Kostel - Sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra Církve československé husitské v Příbrami na Březových Horách předběhl dobu. Slovo Boží je v něm předáváno všem, kdo jej chtějí slyšet. Všem, kteří po všechna léta vstupovali a vstupují, aby vzpomínali, prosili, slovem i zpěvem děkovali, a na usmíření a v oběť chvály Páně podobojí způsobu přijímali a učili se v lásce a pravdě žít a konat.

Pravidelné bohoslužby každou neděli od 9.00 h. a ve svátky a významné dny.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube