07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Dvůr Králové nad Labem - Žireč, kostel sv. Anny

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
16:15 - 16:45
Komentovaná prohlídka bylinkové zahrady
Bylinková zahrada je součástí areálu Žireč a navazuje na tradici klášterních zahrad. Komentovaná prohlídka dovolí nahlédnout do historie i současnosti využití bylin a dalších rostlin. Reprodukovaná barokní hudba umocní zážitek.
17:00 - 18:00
Komentovaná prohlídka kostela sv. Anny
Prohlídka kostela sv. Anny seznámí návštěvníky s historií jezuitské rezidence i celého areálu. Bude možné zblízka si prohlédnout varhany, oltáře, sakristii s jezuitským betlémem i unikátní zvonový barokní klavír - jediný dochovaný svého druhu na svět
18:00 - 18:45
Pauza na občerstvení
Občerstvení bude možné v kavárně Café Damián nebo bufetu v budově Domu sv. Josefa vedle kostela. Toalety jsou na místě.
18:45 - 19:35
Jiří Pilař st. a jeho host
Oblíbený folkový písničkář, autor mnohých skladeb s hostem.
19:45 - 20:30
Koncert na varhany a zvonový klavír, Jiří Tymel
Noc kostelů bez koncertu na vzácné varhany z Barthovy dílny a unikátní, jediný dochovaný barokní zvonový klavír by v kostele sv. Anny nebyla ta pravá Noc kostelů. Zahraje ing. Jiří Tymel.
20:30 - 20:50
Slovo při svíčkách, meditační chvilka s Marií Paclíkovou a Jiřím Pilařem
Meditační četba s hudebním doprovodem, Marie Paclíková a Jiří Pilař st.
21:00 - 00:00
Vodní hudební fontána
Za doprovodu barevné vodní fontány si návštěvníci mohou vychutnat tóny skladby Karmina burana.

Informace o kostele

WWW: http://www.arealzirec.cz, http://www.farnost-dvur-kralove.cz

Adresa kostela: kostel v areálu Domova sv. Josefa

GPS: 50°24'49.23"N, 15°51'13.94"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Andrea Kollová

Návaznost na dopravu:

Autem: Žireč je autem přístupná ze tří směrů: od Dvora Králové nad Labem, Choustníkova Hradiště a od Jaroměře.

Vlakem:  1,8 km od kostela se nachází vlaková zastávka Žireč na trati Jaroměř - Stará Paka. Zastavují zde pouze osobní vlaky.

Na kole: Po místních komunikacích ze tří směrů: od Dvora Králové nad Labem, Choustníkova Hradiště a od Jaroměře.

kostel.jpg           

Historie kostela

Se stavbou kostela sv. Anny začali jezuité v roce 1668, v roce 1703 byl vysvěcen. Dne 1. 4. 1825 při velkém požáru celé obce částečně vyhořel kostel a střecha jezuitské rezidence. V kostele shořel hlavní oltář a stropem propadl velký zvon z roku 1725. Menší zvony se žárem roztavily a kov zatekl za boční oltáře. Popel z této události jsme našli v roce 2022 při restaurování oltáře Zasnoubení Panny Marie. Dnešní hlavní dřevěný oltář zasvěcený sv. Anně je prací Jana Suchardy s doplňky bratrů Jana a Františka Müllerových z roku 1839.  

Co se v kostele nachází?

Kostel sv. Anny je dokladem barokní výstavby všech období, např. kazatelna s baldachýnovou stříškou je pozdně barokní. Pro České země netradiční součástí hlavního oltáře je soubor čtyř obrazů, které se měnily podle liturgického období. V současné době je zde vystaven obraz sv. Anny - patronky kostela, babičky Ježíše Nazaretského. Konečná úprava bočních oltářů je z dílny Řehoře Thenyho. Levý znázorňuje zasnoubení Panny Marie. Jde o původní originální oltář, který přežil velký požár z roku 1825. Na oltáři se nachází obraz, který je netypický pro katolické znázornění biblických výjevů. Jde o židovský obřad zasnoubení. Prsten, který navléká Josef Marii je uložen v Perugii ve střední Itálii.

Pravý oltář je zasvěcen sv. Ignáci, hlavnímu zakladateli jezuitského řádu. Na oltáři je k vidění voskový jazyk sv. Jana Nepomuckého, dotýkaná relikvie. Jde o obřad, kdy se předmět dotýká skutečné svaté relikvie a tato svátost se obřadem přenáší na dotýkaný předmět.  

Pod hlavním oltářem se nachází jezuitská hrobka a pod boční lodí hrobka panská, určená pro významné občany. Při renovaci kostela v roce 1906 byly krypty hrobek zazděny a přes ně položeny dlaždice. Ostatky byly přemístěny na pietní místo na hřbitově z Žirči.

Absolutním unikátem kostela sv. Anny je nanápadná zkosená skříňka plná zvonků na kůru vedle varhan. Jde o jediný dochovaný a plně funkční barokní zvonový klavír na světě. Vzácný hudební nástroj pochází z dílny německého varhanáře Johanna Michala Rödera. Byl objednán pro hraběte Šporka z Kuksu v roce 1732. Z pozůstalosti po hraběti byla zakoupen v roce 1742 do Žirče díky umělecky založenému superiorovi pro zdejší vyhlášené hudební těleso.

Až do roku 1829 kostelu scházely pořádné varhany. Nástroj z dílny Johanna Antonína Bartha z Dolní Olešnice představuje přechod z baroka do romantismu. Po Napoleonských válkách nebyl dostatek kvalitního materiálu, což se projevilo na stavu i zvuku. V současné době jsou varhany po náročné a dlouhé rekonstrukci ve špičkové formě. Na oba nástroje se pořádají koncerty, jezdí na ně hrát špičkoví varhanáři i studenti hudby. 

V sakristii kostela se nachází torzo vzácného deskového figurálního betlému. Deskové jesličky byly budovány postupně místními řezbáři a figury jsou proto různorodé. Nejvyšší zaznamenaný počet čítal 32 postav. Do dnešního dne se zachovalo pouze 11 postav. Původní oděvy se nedochovaly, byly nahrazeny počátkem 20. století. Betlém byl v období Vánoc součástí hlavního oltáře, kdy znázorňoval příběh narození Páně.  

V prostorech mezi kostelem a bývalou rezidencí se nachází původní luteránská modlitebna. Jde o nejstarší dochovanou místnost v areálu. Zde můžete obdivovat oltář sv. Františka. V současné kapli, kde probíhají pravidelné mše, naleznete Oltář sv. Stanislava Kostky a Oltář sv. Rosálie.


Informace pro návštěvníky

Kostel sv. Anny je součástí Domova sv. Josefa, prvního a dosud jediného zařízení v ČR pro nemocné roztroušenou sklerózou.  

Přístup je bezbariérový, toalety ve vyhrazeném prostoru.

 

Žireč - místo opravdových příběhů

Kostel je situován na pomezí cest mezi královédvorskou ZOO a hospitalem na Kuksu, v areálu Žireč. Toto pozoruhodné místo, kde se barokní architektura snoubí s laskavou péčí o nemocné roztroušenou sklerózou, je otevřeno široké veřejnosti. Výletníkům, milovníkům aktivního odpočinku, turistiky, cyklistiky, historie, architektury a přírody i rodinám s dětmi nabízí nevšední zážitky a všem zvídavým návštěvníkům odhaluje své poklady. Jedním z nich je i unikátní expozice historie cyklistiky. Vítejte a prožijte příběh noci s neopakovatelnou atmosférou!

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube