02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Roudnice nad Labem, kostel Narození Panny Marie

Program Noci kostelů 2. června 2023

16:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
16:00 - 17:30
Komiks starý 500 let
Zážitkový program o Pašijovém cyklu Hanse Hesseho, který dovršil 500 let své existence. Na staré obrazy se díváme jako na současný komiks. Dvanáct různých pohledů na dvanáct obrazů. Vhodné pro děti i pro dospělé.
16:00 - 21:00
KAPLIČKY
Tři kaple rozmístěné ve městě ožijí uměleckou intervencí. Kaple sv. Viléma: Gabriela Pecharová a Anna Šebíková Kaple sv. Anny: Daniela Tojnarová Kaple Nejsvětější Trojice: Kristýna Plíhalová
16:00 - 23:00
Klášterní klub - občerstvení
Posezení a pohoda v prostředí starého klášterního chléva.
17:00 - 17:20
Prohlídka zvonů + zvonění
Výstup na zvonici k několikatunovým renesančním zvonům a zvonění přede mší. Odchod v 16.45 od vstupu do kostela, sraz u zvonice 17.00.
17:30 - 18:00
Mše
18:00 - 19:00
Varhanní koncert
19:00 - 20:30
Komiks starý 500 let
Zážitkový program o Pašijovém cyklu Hanse Hesseho, který dovršil 500 let své existence. Na staré obrazy se díváme jako na současný komiks. Dvanáct různých pohledů na dvanáct obrazů. Vhodné pro děti i pro dospělé.
20:30 - 21:00
Jiří Brodský - přednáška o Pašijovém cyklu
21:00 - 22:00
Jan Royt - přednáška o Pašijovém cyklu
22:00 - 23:00
Noční tichá modlitba (adorace)

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostroudnice.cz

Adresa kostela: Komenského

GPS: 50°25'35.817"N, 14°15'24.246"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Zuzana Horáková

Návaznost na dopravu:

Pro návštěvníky z Prahy jsou k dispozici pravidelné vlakové a autobusové spoje (cca 50min. z Prahy). 

Římskokatolický kostel Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem je nedílnou součástí bývalého kláštera (proboštství) augustiniánů kanovníků. Založen byl v roce 1333 na místě původního kostela, jehož část zřejmě přetrvala ve zdivu dnešní sakristie. Zakladatelem byl pražský biskup Jan IV. z Dražic, který ke kostelu přivedl v Čechách dosud neznámý řád augustiniánů kanovníků. Hrubá stavba klášterního komplexu byla dokončena v roce 1360 a proboštství se stalo centrem vzdělanosti a místem obnovy řeholního života. Roudnická statuta byla přijímána dalšími augustiniánskými kanoniemi celé střední Evropy a roudnické proboštství se stalo hlavou samostatné augustiniánské kongregace. Rozkvět zastavila husitská revoluce, kdy byl klášter vypálen a jeho majetky rozkradeny. Obnova komunity po roce 1436 nebyla bez patřičného hospodářského zázemí možná a od konce 15. století nahradili augustiniány utrakvističtí kněží. V roce 1594 dosadila majitelka panství Polyxena z Rožmberka (později z Lobkovic) k utrakvistickému kostelu také katolického kněze s titulem probošta, který zde získal výlučné postavení až po roce 1620. V roce 1676 kostel vyhořel a po provizorním zastřešení byl obnoven až po dlouhých padesáti letech. Obnovu ve stylu barokní gotiky provedl podle návrhu Františka Maxmiliána Kaňky litoměřický stavitel Ottaviano Broggio.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube