10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Mikulov, kostel sv. Václava

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 18:30
Mše svatá
18:00 - 22:00
Otevřený kostel k individuální prohlídce
Volná prohlídka kostela, knížecí nebo měšťanské oratoře, sakristie, kůru s varhanami, kostnice a kostelní věže.
18:45 - 19:30
Přednáška ThLic. Jana Larische, Th.D.
Přednáška na téma ThDr. Franz Linke, katecheta, pastoralista, politik a probošt Význačné kolegiátní kapituly v Mikulově
20:30 - 21:00
Vystoupení smíšeného pěveckého sboru K-Dur z Kuřimi

Informace o kostele

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 01.03.2022)

Ne
9:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
9:00 celý rok, každý týden
Út
17:00 zimní čas, každý týden
18:00 letní čas, každý týden
St
9:00 celý rok, každý týden
17:00 zimní čas, každý týden
18:00 letní čas, každý týden

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube