07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Studénka, kostel sv. Bartoloměje

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://farnostistudenkabutovice.webnode.cz/

Adresa kostela: Kostelní

GPS: 49°43'39.275"N, 18°4'38.850"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Lenka Bakalová

Návaznost na dopravu:

Autem po dálnici D1 - exit 342.

Vlakem do stanice Studénka, odtud autobusem na zastávku Dělnický dům.
 

Kostel sv. Bartoloměje byl vystavěn v letech 1874 až 1880 stavitelem Ignácem Klossem z Nového Jičína. Novogotická stavba nahradila starší dřevěný kostelík ze 16. století, z něhož byly do nového kostela přeneseny zvony, varhany i obrazy. Starý kostel byl po vysvěcení nového zbourán.

Kostel je jednolodní stavba s polygonálně ukončeným ustoupeným presbyteriem, po jehož stranách se nacházejí dvě menší sakristie. V čele kostela stojí vstupní šestiúhelníková věž ukončená jehlancovou štíhlou střechou. Kostel je netypicky situován v podélné ose sever-jih s hlavním vstupem od jihu. V letech 1996 až 1998 proběhla generální oprava kostela.

Jižně od kostela se nachází zajímavá budova barokní fary s mansardovou střechou a mohutnými opěráky zajišťujícími její jižní stranu.

V budově bývalé školy poblíž kostela se narodil František kardinál Tomášek.


Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube