24.05.19
NOC KOSTELŮ

Ostrava-Pustkovec, kostel sv. Cyrila a Metoděje

Program Noci kostelů 24. května 2019

17:00 - 18:00
Komentovaná mše svatá
Komentovaná mše svatá se zpěvem Malé scholy. Vítáme všechny, kteří hledají Boha a chtějí porozumět, proč se slaví mše svaté.
18:00 - 22:00
Začátek doprovodných programů
Kavárna pro poutníky, Dětský program - dílničky, Návštěva věže, Výstava liturgických předmětů, Misijní prodej perníčků, Prodej knih z Karmelitánského nakladatelství
18:00 - 19:00
Možnost prohlídky kostela a dalších prostor
19:00 - 19:30
Varhanní koncert Radovana Skalického
19:30 - 20:00
Možnost prohlídky kostela a dalších prostor
20:00 - 20:30
Zpěvy pustkoveckých schol
20:30 - 21:00
Možnost prohlídky kostela a dalších prostor
21:00 - 21:30
Modlitba růžence - úvod, Slavný růženec - rodiny s dětmi
21:30 - 22:00
Možnost prohlídky kostela a dalších prostor
22:00 - 22:30
HIstorie kostela s ochutnávkou mešních vín
22:30 - 23:00
Možnost prohlídky kostela a dalších prostor
23:00 - 00:00
Adorace a zpěvy Kytarové scholy
Možnost rozjímání, adorace, modlitba a nádherné zpěvy s křesťanskou tématikou. Zazpívejte si i pomodlete se s námi.

Informace o kostele

WWW: http://farnostpustkovec.cz

Adresa kostela: Pustkovecká

GPS: 49°50'25.735"N, 18°10'6.268"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Vladimír Ziffer

Návaznost na dopravu:

Linka č. 48, 49 nebo 58, zastávka "Pustkovec"

  

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě Pustkovci se nachází na křižovatce ulic Pustkovecká a 17.listopadu. Farnost Ostrava - Pustkovec je poměrně mladou farností, byla zřízena k 1. lednu 2007, ale již dříve než pustkovecký kostel stál, scházeli se lidé k bohoslužbám v nedaleké kapli sv. Andělů Strážných. Vznik nové farnosti byl přirozeným procesem, započatým již velmi dávno. Více informací na webových stránkách www.farnostpustkovec.cz

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube