10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Ostrava-Svinov, kostel Krista Krále

Program Noci kostelů 10. června 2022

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostsvinov.cz

Adresa kostela: Bílovecká 548

GPS: 49°48'56.841"N, 18°11'46.647"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jan Larisch

 

   Osada Svinov, o níž je první zmínka v roce 1265, patřila jako "zboží", tedy majetek, klášteru Velehradskému. Dá se proto předpokládat, že tehdejší osadníci byli již katolíky. Podrobnější údaje o náboženských poměrech v dalších stoletích zůstaly zaváty nánosem času minulosti.  Obec  Svinov  však  byla i v pozdějších dobách převážně katolická. Téměř do konce 18.století patřila do působnosti fary v Klimkovicích. V r. 1783 byla větší část Svinova přifařena k Porubě, kde se bohoslužeb zúčastňovali i svinovští věřící. Teprve kolem r. 1800 byla ve Svinově postavena kaple sv. Jana a Pavla.

   O stavbě vlastního kostela se začalo uvažovat již na počátku 20.století, kdy 23. dubna 1911 vznikla Kostelní jednota sv. Jana a Pavla. V důsledku válečného konfliktu v letech 1914 - 1918 bylo toto úsilí zabrzděno. Teprve po nástupu nového porubského kaplana P.Ladislava Kubíčka v roce 1922 a především jeho zvolením místopředsedou Kostelní jednoty dostala snaha o postavení kostela reálné obrysy. Mladý kněz byl spiritus movens veškerého úsilí.

   Stavba kostela byla zahájena na počátku roku 1928. V neděli 6. května tohoto roku odpoledne už při rozestavěných zdech se konala slavnost svěcení základního kamene. Stavba kostela byla dokončena v roce 1929, v sobotu 23. června tohoto roku byl kostel vysvěcen na titul Krista Krále. Byl to první kostel v tehdejším Československu, který nesl toto mimořádné zasvěcení.

 

   Farnost  byla  ve Svinově  oficiálně zřízena 1. prosince 1931 a jako administrátor ji  spravoval P.ThDr. Ladislav Kubíček. Farářem byl jmenován 23. března 1932.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube